Erkend VE-certificaat voor pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers zijn belangrijke opvoeders in het leven van baby’s, dreumesen en peuters. Daarom stelt de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang eisen aan hun professionaliteit.

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om pedagogisch medewerkers in dienst te hebben met verschillende certificaten voor voorschoolse educatie (VE). Wij bieden deze en andere scholingen voor pedagogisch medewerkers aan.

Scholingen erkend VE-certificaat

Ben je op zoek naar (na)scholing in – door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) – erkende programma’s voor pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep in de voorschoolse educatie? Wij bieden training, begeleiding en nascholing aan voor de volgende VE-methodieken:

VE-bekwaam

Zoek je een basisscholing waarmee je VE-bekwaam bent? En die aansluit bij programma’s als Uk & Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier? Dan is de scholing VE-bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VE inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod voor alle kinderen.

Duur

12 dagdelen bestaande uit 9 bijeenkomsten van 3 uur en zelfstudie/praktijkopdrachten.

Verplicht voor

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep in de voorschoolse educatie.

Cursusleider

Sanne Berends of Daphne Goossen

Kosten

€1250,- per deelnemer*

*Er is de mogelijkheid om de scholing uit te breiden met coaching bezoeken op jouw werkplek. Indien gewenst zal de adviseur hierover afstemmen met de organisatie.

Locatie | Datum

  • Scholing VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers Lees meer

Speelplezier

Wil je als pedagogisch medewerker spel in je aanbod integreren en ook houvast van een methode ervaren? Dat kan met Speelplezier, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

NJI Erkend VE-certificaat

Een volledig VVE-certificeringstraject in het werken met de methodiek Speelplezier bestaat uit 10 cursusbijeenkomsten van 3 uur en 8 individuele begeleidingsmomenten per deelnemer op de werkvloer.

Losse modules/workshops

Daarnaast is er de mogelijkheid om uit verschillende workshops/ modules te kiezen en deze losstaand te volgen. Wij bieden 8 verschillende workshops aan met een studiebelasting van 8 uur per workshop, waarvan 3 contacturen en 5 studie-uren.

Certificeringen

Alleen bij het volgen van het volledige certificeringstraject ontvang je een VE-erkend certificaat. Volg je 5 workshops, dan ontvang je het deelcertificaat ‘Werken met de Speelpleziermethodiek voor spelstimulering op spelend leren’.

Bij deelname aan een losse workshop ontvang je een bewijs van deelname.

Hercertificering

Wij bieden ook een hercertificeringsscholing aan voor mensen die meer dan 5 jaar geleden hun certificaat hebben behaald. Bekijk de mogelijkheden

Cursusleider

Gerlie Bremmers, Dana Bex, Kelly Theunissen, Daniëlle Penders

Locatie | Datum

  • Scholing Speelplezier Bekijk de mogelijkheden
  • Stap voor Stap scholing Speelplezier (tevens hercertificering) Bekijk de mogelijkheden
  • Opleiding Speelpleziertrainer | 5 november 2024 Bekijk de mogelijkheden
  • Nascholing open inschrijving leerkrachten | 11 september 2024
  • Netwerkdag externe Speelpleziertrainers | 16 september 2024
  • Netwerkmiddag interne Speelpleziertrainers | 7 oktober 2024
  • Netwerkmiddag interne Speelplezierbegeleiders | 29 oktober 2024
  • Start van de opleiding voor Speelpleziertrainers | 5 november 2024
  • Nascholing open inschrijving pedagogisch medewerkers | 11 november 2024

Startblokken

Binnen de methodiek Startblokken voor kinderen van 0 tot 4 jaar staat ontwikkelingsgericht werken centraal en leer je om echt contact te maken met de kinderen en hen een betekenisvol aanbod te geven.

NJI Erkend VE-certificaat

Een volledig VE-certificeringstraject in het werken met de methodiek Startblokken bestaat uit 16 cursusbijeenkomsten. De studiebelasting van deze cursus bedraagt 48 uur studiebijeenkomsten, 16 uur individuele begeleiding en circa 80 uur zelfstudie.

HOREB

Wij bieden begeleiding bij de implementatie van HOREB, het observatiesysteem dat wordt gebruikt bij Startblokken.

Cursusleider

Maartje Postma of Lia van Haren

Kosten

N.t.b.

Locatie | Datum

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Uk & Puk

Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Binnen het programma Uk & Puk zijn 10 thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters en hierbij staat het spel en het werken met kleine groepjes centraal.

NJI Erkend VE-certificaat

Een volledig VVE-certificeringstraject in het werken met de methodiek Uk & Puk bestaat uit 13 bijeenkomsten van drie uur.

Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht. Naast de bijeenkomsten scholen we jou in de toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk tijdens 6 groepsbezoeken.

Goed om te weten

Dit certificeringstraject is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op een locatie waar ze met Uk & Puk werken. We bieden twee verschillende scholingen aan: normale scholingstraject en het hercertificeringstraject.

Cursusleider

Stephanie van der Wallen

Kosten scholing

€2860,- (exclusief klapper á €80,- en €30,- voor certificaat) per deelnemer

Locatie | Datum

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem voor een scholing contact op met ons. Ook voor nascholing of begeleiding van jullie team kunnen wij een aanbod op maat maken afgestemd op jullie wensen.