Kwaliteit op orde

Samen werken aan verbetering

Hoe formuleer je duidelijke doelen? Hoe zorg je dat je de goede dingen doet en de goede dingen goed doet? Hoe bewaak je kwaliteit en stuur je bij als het nodig is? Hoe werk je samen gericht aan verbeteringen? De Staat van het Onderwijs en het Nationaal Programma Onderwijs hebben geleid tot uiteenlopende keuzes. De ene groep wil vol inzetten op het versterken van basisvaardigheden in rekenen en taal. De andere groep wil juist meer aandacht voor welbevinden en leervoorwaarden.

Schooldirecteur, primair onderwijs

“Nu we met de schoolplannen aan de slag zijn, is het zaak om die ambities ook te vertalen naar de concrete onderwijspraktijk. En dat is de reden dat we ondersteuning van BCO gezocht hebben. We hebben met name inzet gevraagd voor het versterken van leerkrachtvaardigheden in de basisvakken, het begrijpend leesonderwijs en rekenonderwijs."

Schooldirecteur, primair onderwijs

Hoe versterken we de gewenste ontwikkeling?

BCO bewaakt een neutrale positie en onderbouwt alle perspectieven. We nemen stelling met kennis van zaken, hebben zicht op meerdere opvattingen en laten de opdrachtgever zelf kiezen welke oplossingen het beste aansluiten bij de eigen omstandigheden en behoeften. Uiteraard met een kritische blik. Om de opbrengsten van scholen te verhogen, analyseren we wat er al is gedaan en verkennen we samen met de opdrachtgever aan welke knoppen je kunt draaien en waar je prioriteit aan moet geven. Eerst focussen op het didactisch handelen? Of het begrijpend leesonderwijs of op de teamcultuur? Door krachten te bundelen weten we op korte termijn meer opbrengst en beter presterende leerlingen te bewerkstelligen.

Vraaggestuurd werken

Wij denken graag mee over een duurzame aanpak op het gebied van diverse centrale thema’s waarbij de vraag van de klant altijd het vertrekpunt is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wil je aan de slag met dit thema op jouw locatie of school?