Scholing VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers

€ 1250,- per deelnemer voor 9 bijeenkomsten

Zoek je een scholing waarmee je VE-bekwaam bent? Een scholing die aansluit bij VE-programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier? Dan is de scholing VE-bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE-inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen. De scholing wordt gegeven in Helmond, maar is ook mogelijk op andere locaties.

Belangrijke informatie

9 bijeenkomsten
Maatwerk

 

 

€ 1250,-*

*Zie meer informatie onder het kopje ‘kosten’

Doelen VE-bekwaam voor VE-professionals

 • Kennis van het VVE-beleid met de uitwerking die de eigen organisatie heeft gemaakt.
 • Kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren.
 • Doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen.
 • Weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien.
 • Kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen.
 • Spel inzetten als ontwikkelingsmotor.
 • Ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De scholing VE-bekwaam biedt

 • Negen bijeenkomsten van drie uur over: VVE-beleid, spelontwikkeling in een rijke speelleeromgeving, (senso)motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalstimulering, rekenprikkels, beredeneerd aanbod, thematisch werken en ouderbetrokkenheid.
 • Afstemming op jouw ontwikkeling middels feedback op jouw portfolio en een tussentijds gesprek.
 • Er is de mogelijkheid om de scholing uit te breiden met coaching bezoeken op jouw werkplek. Indien gewenst zal de adviseur hierover afstemmen met de organisatie.
 • Een certificaat VE-bekwaamheid.

Goed om te weten

Momenteel geldt er een verruimde kwalificatie-eis. Dat betekent dat een pedagogisch medewerker vanaf inschrijving 3 maanden voor start van de cursus al op een VE-groep ingezet mag worden. Dit naast iemand met een VVE-certificaat. Bij het moment van inschrijving zal de cursist een bewijs van inschrijving ontvangen. Lees hier meer informatie.

€ 1250,- per deelnemer voor 9 bijeenkomsten

Meer weten?

Voor meer informatie over deze scholing kun je contact opnemen met cursusleider Sanne Berends of Daphne Goossen. Of vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Verwerken gegevens(Vereist)
Met het versturen van dit formulier geef ik BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning toestemming om mijn gegevens te verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring.