Gelijke kansen

Ongelijk behandelen om kansen te vergroten

Scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden, maar ook kinderopvangorganisaties hebben steeds meer te maken met een veelheid aan uitdagingen die op elkaar inwerken. Personeelstekorten, instabiele thuissituaties, risico’s qua gezondheid en veiligheid, diversiteit in culturen en talen, ongelijkwaardige startniveaus en leerachterstanden en de verantwoordelijkheid om kansen voor alle kinderen te versterken. Dat kun je niet oplossen binnen je eigen organisatie alleen. Dat vraagt om anders organiseren, co-creatie en ketensamenwerking, holistisch kijken naar pijnpunten en mogelijkheden om de energie weer te laten stromen.

Met een brede diversiteit aan achtergronden, geloven en culturen heb je ook te maken met een diverse instroom van kinderen in scholen. Kinderen van expats in de technologiesector vragen een andere benadering dan kinderen van vluchtelingengezinnen, voor wie een aangepast onderwijsaanbod nodig is. De complexiteit van deze ontwikkelingen vraagt meer en meer om tijdig anticiperen en maatwerkoplossingen. BCO heeft de expertise om scholen bij dergelijke vraagstukken adequaat te ondersteunen.

Bestuurder, samenwerkingsverband primair onderwijs

"Ik schakel BCO steeds meer in voor wetenschappelijke onderzoeken en analyses, zoals een monitoring van de voor- en vroegschoolse aansluiting. Met als doel om een onafhankelijk beeld te krijgen. Dat doet BCO heel goed."

Bestuurder, samenwerkingsverband primair onderwijs

Hoe versterken we de gewenste ontwikkeling?

Vanuit BCO pakken we uitdagingen graag samen op met onze opdrachtgevers. Om gelijke kansen voor kinderen te bewerkstelligen, is het onder andere belangrijk dat leerkrachten zo goed mogelijk kunnen differentiëren in de groep. Hoe kan de leerkracht al die verschillende niveaus in de groep bedienen? Hoe kun je het zicht op de ontwikkeling van de kinderen houden? De adviseurs van BCO kijken met je mee naar de zorgcyclus en helpen leerkrachten bij het analyseren en duiden van resultaten en opbrengsten van leerlingen. De inzichten hieruit worden gericht vertaald naar het handelen in de klas, met als doel om alle kinderen zo adequaat mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. We ondersteunen besturen bij het realiseren van een taalbeleidsplan gericht op versterking van kansengelijkheid. We begeleiden directies van scholen, zorgen voor leerlingondersteuning, optimaliseren de zorgstructuur en versterken de expertise in het taalonderwijs en het sociaal domein.

Vraaggestuurd werken

Wij denken graag mee over een duurzame aanpak op het gebied van diverse centrale thema’s waarbij de vraag van de klant altijd het vertrekpunt is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wil je aan de slag met dit thema op jouw locatie, school of gemeente?