TERUG NAAR ONS TEAM

Dana Bex

adviseur

Dana Bex

adviseur

"Niet het kind passend maken voor het aanbod, maar het aanbod passend maken voor het kind."

Kinderen zich optimaal laten ontwikkelen met respect voor de eigenheid van elk kind. Elk kind moet vooral zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt om een professional die de behoeften van het kind begrijpt en het aanbod en de omgeving hierop aanpast. Niet het kind passend maken voor het aanbod, maar het aanbod passend maken voor het kind.

In de 20 jaar die ik als leerkracht en specialist jonge kind met jonge kinderen heb gewerkt is dit altijd mijn drijfveer geweest. Steeds weer op zoek naar manieren om het onderwijs aan jonge kinderen nóg beter af te stemmen op de behoeften van de groep en het individuele kind. Waarbij het omgaan met elkaar en het leren afstemmen en rekening houden met elkaar belangrijke aandachtspunten zijn. Hierin heb ik mij continu verder ontwikkeld.

Als adviseur neem ik mijn ervaring in het werken met het jonge kind en kinderen met specifieke onderwijsbehoeften altijd mee. Ik begeleid pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het creëren van een rijk aanbod en een veilige, rijke speel-leeromgeving zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Heb je vragen of kan ik je ergens mee helpen?