Anders leren - anders organiseren

Naar een nieuw onderwijsconcept

De komende jaren staan ons meerdere uitdagingen te wachten. Leerlingen voorbereiden op volwaardig functioneren in de samenleving met voldoende basisvaardigheden is daar één van. De noodzaak van kwaliteitsmanagement neemt toe en het sociale domein zal verder verweven worden met kinderopvang en onderwijs. Door personeelstekorten op scholen zal een toenemende behoefte zijn om op opnieuw na te denken over de inrichting van het onderwijs. Effectief communiceren wordt een belangrijk speerpunt, evenals leiding geven aan verandering en kansen versterken voor alle kinderen. Bestaande oplossingen werken niet langer. We zullen systemen moeten herijken en zaken anders moeten gaan organiseren om kinderen weerbaar en wendbaar te maken.

Schooldirecteur, primair onderwijs

"Adviseurs van BCO staan garant voor een integrale kijk op vraagstukken. Ook worden leerkrachten zodanig betrokken dat ze collega’s kunnen coachen. Daarmee wordt de manier van werken verankerd in het team. De ontwikkeling die BCO neerzet is duurzaam."

Schooldirecteur, primair onderwijs

Hoe versterken we de gewenste ontwikkeling?

In alles wat we doen bij BCO is de leidraad om de goede dingen voor kinderen en jongeren te doen en om professionals te laten groeien. Leren is op alle niveaus de kern. Leren van elkaar, leren door ervaringen, leren door data, leren door de juiste prikkels en leren door de inzet van gepassioneerde professionals. BCO-adviseurs sluiten aan bij wat er al werkt, geven aan waar je accenten moet leggen en waarop je het beste kunt investeren, passend bij de fase waarin de organisatie zit. Inzichten van de ene adviseur worden gedeeld met de ander. Die wederkerigheid is een sterk pluspunt. Elkaar verder helpen in ontwikkeling.

Vraaggestuurd werken

Wij denken graag mee over een duurzame aanpak op het gebied van diverse centrale thema’s waarbij de vraag van de klant altijd het vertrekpunt is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wil je aan de slag met dit thema op jouw school?