Scholing Speelplezier

€ 1395,- euro per deelnemer inclusief het deelnemerspakket en exclusief de groepsbezoeken.

In spelende interactie kinderen tot ontwikkeling brengen

Ben je op zoek naar hoe je spel in jouw aanbod kunt integreren, stimuleren en begeleiden? Hoe je je kunt inleven in het spel van het kind, weet hoe de spelontwikkeling verloopt en hoe je daarbij kunt aansluiten om het kind een stapje verder te kunnen helpen? Volg dan de scholing Speelplezier en ontvang een VVE-certificaat.

Belangrijke informatie

Pedagogisch medewerkers

Startdatum 9 oktober 2024

Locatie: Heerlen

Leerkrachten

Startdatum 15 januari 2025

Locatie: Geleen

€ 1395,- per persoon*

*Zie verdere specificaties bij kopje ‘Kosten’

De Speelpleziermethodiek

De Speelpleziermethodiek biedt met dagelijkse speel-leerroutines een gestructureerde weg om de ontwikkeling van jonge kinderen te begeleiden en te stimuleren. Bij het werken met de Speelpleziermethodiek bied je dagelijks gestructureerd aanbod met behulp van speelplezierroutines:

 • Geleid spel in de grote groep: demonstratiespel, (hand)pantomimespel
 • Begeleid spel in de kleine groep in niveaus
 • Niet begeleid vrij spel

Ook het oefenen van onder andere de fijne motoriek, beginnende geletterdheid en gecijferdheid komen dagelijks aan bod in de Tussendoortjes voor de grote groep en in de vijf-minutenspelletjes. Er is volop aandacht voor vrij spel en begeleid spel op niveau. Om kinderen te inspireren en te stimuleren in hun spel en de bijbehorende taal wordt er gewerkt met thema’s met een doorlopende spel-verhaallijn. Het begeleid spel is steeds gekoppeld aan een thema. Kindvolgend meespelen en van daaruit spel verrijken in een uitdagende speel-leeromgeving is een kenmerkend onderdeel van de methodiek. Voor het stimuleren en verrijken van speel en leersituaties hebben we volwassenen nodig die naast het faciliteren en volgens van spel ook een inspirerende spelpartner kunnen zijn.

De deelnemers hebben kennis van:

 • Het belang van spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
 • Spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De deelnemers hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:

 • het dagelijks uitvoeren van de speel-leerroutines;
 • het dagelijks uitvoeren van de begeleide activiteit in de kleine groep.
 • het faciliteren, organiseren, observeren en begeleiden van de speel-werktijden en het vrije spel;
 • kindvolgend meespelen en spel verrijken;
 • het inrichten van een speel-leeromgeving met hoeken;
 • het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

€ 1395,- euro per deelnemer inclusief het deelnemerspakket en exclusief de groepsbezoeken.

Meer weten?

Neem contact op met de trainers Speelplezier of vul het onderstaande formulier in. We nemen z.s.m. contact met je op.