Scholing Uk & Puk

Wil je als pedagogisch medewerker aan de slag met Uk & Puk? Volg dan bij ons de training Uk & Puk en ontvang een certificaat dat voldoet aan de wet IKK.

Schrijf je nu in

Uk & Puk is een educatief en erkend VVE-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Binnen het programma Uk & Puk zijn 12 thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters en hierbij staat het spel en het werken met kleine groepjes centraal.

De training Uk & Puk bestaat uit 13 bijeenkomsten en 6 groepsbezoeken. We starten met een quick-scan (nul-meting) om de beginsituatie van de pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. De scholing eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. We werken met een portfolio en bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. Na afloop ontvang je als deelnemer een Uk & Puk certificaat dat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Deze scholing gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen (12-16 personen). Hiervan wordt je tijdig op de hoogte gebracht.

Helmond

(voorlopige) Startdatum: 30 januari 2024

Tijdstip: 18.30 – 21.30 uur

€ 2950*

*zie verdere specificaties onder het kopje ‘kosten’

Opbrengsten:

  • Je ontvangt het erkende VVE-certificaat Uk & Puk.
  • Je leert hoe je doelgericht de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar op de vier domeinen kunt stimuleren volgens de methodiek van Uk & Puk.
  • Je krijgt handvatten voor het verzorgen van een beredeneerd aanbod in je peutergroep aan de hand van de cyclus van Peuterstappen: Data, Duiden, Doelen en Doen.

Schrijf je nu in

Meer weten? Of direct aanmelden?

Stuur een mail naar de trainer Uk & Puk om je aan te melden. Geef bij je aanmelding de voorkeur wat betreft de locatie door.