Voor- en vroegschool

Ga met ons de uitdaging aan om te werken aan de ontwikkeling van het jonge kind!

Door jou als professional te inspireren met trajecten op maat en scholingen op het gebied onder andere van VVE, taalontwikkeling, rekenonderwijs en visie- en organisatieontwikkeling brengen we het jonge kind en de professional verder in ontwikkeling.

Maatwerk

Als professional werkzaam in de voor- en vroegschool kun jij het verschil maken en bezit je de kracht om je te ontwikkelen. Die kracht willen we helpen benutten. We doen dit door goed aan te sluiten op je vragen en de situatie waarin je werkt. Gericht op jouw vraagstuk of jullie dromen. Niet door over te nemen, maar juist toe te voegen. Vanuit de overtuiging dat iedere persoon, iedere school en iedere situatie uniek is en een unieke aanpak vraagt. Dat noemen we maatwerk leveren.

Dat is wat je van ons mag verwachten

Vraaggestuurd

Wij werken op basis van concrete vragen en behoeften van onze klanten.

Maatwerk

Iedere persoon, organisatie en situatie is uniek en vraagt om een aanpak op maat.

Denken in kansen

Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen; wij richten ons op wat wél kan en mogelijk is.

Duurzaam

We zoeken samen naar duurzame oplossingen. Nemen niet over en zijn gericht op een blijvend en duurzaam effect.

Samenwerken met BCO leidt tot:

  • Kwalitatief hoogstaande opvang en onderwijs voor het jonge kind
  • Een rijke speelleeromgeving
  • Goed opgeleide en gecertificeerde (pedagogisch) medewerkers
  • Zicht op de ontwikkeling van kinderen

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Ons team van adviseurs staat klaar om je te helpen met de vraagstukken op jouw locatie of school.