Privacybeleid

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel.

De (persoons)gegevens die je op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door jou aangevraagde dienst en communicatie daarover met jou, ter beantwoording van jouw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met jou. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

ZIVVER

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning zet ZIVVER in om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging wordt verstuurd, en dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Hoe opent u een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van ZIVVER. Eventueel moet u hier ook een wachtwoord of sms-code invoeren (zie hieronder). Op deze pagina staat informatie hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest

Bericht openen met een toegangscode

U heeft een beveiligd bericht ontvangen. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. De afzender heeft daarom een toegangscode aan u gecommuniceerd. Klik op “Klik voor bericht” en vul deze code in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

Bericht openen met een sms-code

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het kunt lezen. Daarom sturen wij bij het openen een code naar uw mobiele telefoon. Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?
U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u direct uw reactie typen. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. U kunt ons op de volgende manier op de hoogte stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar info@bco-onderwijsadvies.nl.

Meer over ZIVVER

ZIVVER biedt een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail en file transfer. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals leerlingengegevens, zorgplannen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.nl.

Afspraken over het versturen van digitale nieuwsbrieven

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief maken wij gebruik van het marketingautomatiseringsplatform Spotler.

Wat is er vastgelegd in de wet over het vragen en vastleggen van toestemming?

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Het delen van persoonsgegevens wordt gezien als een verwerking in de zin van de wet.

Direct marketing is een vorm van marketing waarbij klanten kunnen worden benaderd met advertenties of aanbiedingen voor producten of diensten. Als uitgangspunt geldt dat voor het versturen van elektronische direct marketing berichten toestemming van de klant vereist is. Hierop is een uitzondering: indien de contactgegevens van de klant zijn verkregen in het kader van een eerdere verkoop van een product of dienst, mag een organisatie zonder toestemming berichten versturen naar deze klant. Hierbij is wel van belang dat deze communicatie gaat over gelijksoortige producten of diensten. Daarbij moet in ieder bericht de mogelijkheid worden geboden om af te melden voor de berichten.

Het benaderen van klanten met aanbiedingen voor andere producten of diensten valt niet onder bovenstaande uitzondering en kan daarom alleen plaatsvinden als de klant toestemming hiervoor heeft gegeven. Ook het delen van persoonsgegevens met derden, die deze gegevens vervolgens gebruiken voor hun eigen marketing doeleinden valt niet onder deze uitzondering. Deze derden bieden in die gevallen namelijk andere producten of diensten aan. Voor deze vormen van marketing is daarom toestemming van de betrokkene vereist.

Wat is ons besluit n.a.v. de wet?

In onze digitale nieuwsbrief staan alleen gelieerde diensten. De nieuwsbrief voor 0-4 jaar bevat alleen informatie die relevant is voor mensen die werken in de voorschool, 4-6 jaar voor mensen die werken met kleuters, 6-12 jaar voor mensen die werken in het basisonderwijs, 12+ voor mensen die werken in het voortgezet onderwijs en informatie voor gemeentes voor mensen die werken bij gemeentes. Daarom kunnen we gebruik maken van de uitzondering op de wet en is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen aan klanten. Voor overige ontvangers van de digitale nieuwsbrief geldt dat toestemming gevraagd dient te worden.

In het kader van de AVG wordt voortaan bij elke digitale nieuwsbrief een link naar onze Privacyverklaring opgenomen.

Wat verstaan we onder een klant?

Onder een klant verstaan we iemand met wie we een overeenkomst hebben (gehad). Dit kan op basis van een offerte zijn maar kan ook een inschrijving op een cursus/voor een seminar zijn. Zij hebben zelf actief hun gegevens met ons gedeeld, we hebben ze niet opgezocht.

Mogelijkheid tot afmelden

Ben je klant of heb je je ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief maar wil je de informatie niet meer ontvangen? Dan kun je je afmelden via de optie in de mailberichten.

Servicemails

Naast de digitale nieuwsbrief versturen we ook servicemails naar onze klanten. Voor het versturen van een servicemail is geen toestemming nodig. Een servicemail is bijvoorbeeld een bevestiging of factuur per e-mail, bericht over wijziging in onze dienstverlening of tariefswijziging. Een servicemail levert alleen service en informatie aan klanten en heeft geen commerciële boodschap.

Afspraken over het versturen van papieren reclamepost

Incidenteel sturen wij een papieren mailing naar onze klanten, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of kaart. Ook hier maken wij gebruik van de uitzondering in de wet. We toetsen per keer of het gebruik van de gegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de klant zijn/haar gegevens heeft gedeeld. Indien dit overeenkomt mogen wij reclamepost sturen zonder hiervoor eerst toestemming te vragen. Een klant kan wel altijd zijn/haar toestemming intrekken.

Online dataverzameling

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de Google-Analytics cookie (deze tool geeft onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s de bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen). Deze cookie houdt onder andere bij of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. De cookie kan jou niet persoonlijk identificeren, de cookie weet niet wie je bent (naam), wat je adres of e-mailadres is.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van jouw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; het surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP-adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

De cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat de cookie officieel eigendom is van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning en niet van Google. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of je IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is de Analytics cookie van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning een niet-privacy gevoelig first-party cookie die nodig is om de kwaliteit en veiligheid van bco-onderwijsadvies.nl te kunnen waarborgen. De Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging van privacybeleid

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.