TERUG NAAR ONS TEAM

Stephanie van der Wallen

senior adviseur - ontwikkelingspsycholoog

Stephanie van der Wallen

senior adviseur - ontwikkelingspsycholoog

"Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen."

Mijn passie voor het werken met kinderen is als een rode draad te ontdekken in mijn afwisselende loopbaan. Deze passie zie ik ook terug bij de professionals in het onderwijs en in de kinderopvang waarmee ik samenwerk. De passie om alles uit een kind te halen wat erin zit, om met zorg en toewijding een kind te bieden wat het nodig heeft en om een kind te laten groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dat dit wel eens een uitdaging kan zijn gezien de omstandigheden of ieders capaciteiten, weet ik uit eigen ervaring. Graag wil ik professionals helpen bij hun zoektocht naar de juiste vorm van onderwijs c.q. opvang. Een vorm die bij hen past en die het kind tot zijn/haar recht laat komen.

Binnen BCO ben ik werkzaam als adviseur/ontwikkelingspsycholoog en maak ik deel uit van het team Jonge kind. Mijn specialisme zit in de leeftijdscategorie van 0-8 jaar en ik ben zowel betrokken bij de kinderopvang als bij het onderwijs. Ik verzorg scholingstrajecten op het gebied van het jonge kind, de rijke leeromgeving, een goed beredeneerd aanbod, spel en spelbegeleiding, VVE en NT2 onderwijs. Daarnaast ben ik gecertificeerd KIJK! trainer en Uk en Puk trainer en verzorg hier de trainingen en nascholingen voor. Ook ligt mijn passie als gedragswetenschapper op het gebied van boeiende gedragsvarianten (denk aan ASS, ADHD) en heb ik mij verdiept in kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (meer/hoog) begaafde kinderen. Tenslotte ben ik op verschillende scholen bezig met unitwerken/groepsdoorbrekend werken en de doorgaande lijn van peuters t/m groep 3. Zo zijn er een aantal scholen bezig met een ‘Leren anders organiseren’ traject, deze scholen begeleid ik bij dit proces. Ik help hen met het denken buiten de vaststaande kaders en juist dat te doen wat past bij de kinderen en het team. Dit vind ik erg leuk en uitdagend om te doen, omdat het echt maatwerk is en geen enkel traject exact hetzelfde verloopt.

 

Mijn loopbaan begon na mijn studie ontwikkelingspsychologie, ik ben eerst werkzaam geweest binnen de kinderopvang, waaronder als vestigingsmanager. Daarna ben ik via tussenstappen in de jeugdzorg en in de revalidatiezorg in het onderwijs terecht gekomen en ben ik 13 jaar als leerkracht/bouwcoördinator werkzaam geweest op twee zeer verschillende basisscholen: een vooruitstrevende Jenaplanschool en een bredeschool in een achterstandswijk met veel NT2 kinderen. Beide scholen waren bezig om hun onderwijs anders te organiseren richting het werken met units. Na deze onderwijservaring heb ik ook veel kennis en ervaring opgedaan binnen een expertisecentrum voor leren en gedrag, waarbij ik zowel diagnostiek en begeleiding van kinderen in mijn takenpakket had als het geven van trainingen en cursussen, waaronder de training voor hoogbegaafdheids-, taal- en rekencoördinator. Mijn uiteenlopende carrière binnen de kinderopvang, de jeugdzorg en het onderwijs helpt mij om een goede praktische vertaalslag te kunnen maken tussen theorie en praktijk.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Stephanie bij betrokken is.