Taalontwikkeling

Bij de basis beginnen

Kinderopvang en onderwijs ervaren verschillende knelpunten als het gaat om de taalontwikkeling en het taal- en leesonderwijs. Ze zien bijvoorbeeld dat de resultaten achterblijven ondanks eerder genomen maatregelen. Dat kan samenhangen met het didactisch handelen van de pedagogisch medewerker of leerkracht of andere factoren. De vragen hangen doorgaans samen met vernieuwen, optimaliseren of verbeteren. De aanleiding kan liggen in een externe noodzaak, zoals een inspectierapport of in een intrinsieke motivatie om ontwikkeling tot stand te brengen.

Bestuurder, samenwerkingsverband primair onderwijs

"‘Een domein waarin meer kennis nodig is van onderwijsprofessionals is onder andere NT2. De noodzaak van kennis op dat vlak wordt steeds groter. Het zit ook verweven in wat de actualiteit van de scholen vraagt. Ik verwacht van een onderwijsadviesbureau dat ze pro-actief zijn en een stap voorliggen in vergelijking met het niveau van hun opdrachtgevers. Dan kan ik ook geruster achterover leunen."

Bestuurder, samenwerkingsverband primair onderwijs

Hoe versterken we de gewenste ontwikkeling?

Onze focus in begeleiding ligt doorgaans op de professional en het team, op het handelen in de groep en de keuzes van de locatie of de school op het gebied van taalontwikkeling en het taal- en leesonderwijs. Hoe de doorgaande lijn hierin wordt bewaakt bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn er geregeld raakvlakken met andere expertisegebieden. Wat betekenen de keuzes in (onderwijs)ontwikkeling voor je aanbod en leerlingondersteuning? Wat doe je met leerlingen die wat meer moeite hebben met het reguliere aanbod? Voor leerlingen voor wie Nederlands een tweede taal is, hangt succesvolle taalvaardigheid in het Nederlands af van drie factoren. Is er sprake van voldoende aanbod in en beheersing van de moedertaal, is er sprake van een taalachterstand en kunnen we een taalontwikkelingsstoornis uitsluiten? Onze inzet is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en te laten profiteren van taalontwikkeling en het taal- en leesonderwijs.

Vraaggestuurd werken

Wij denken graag mee over een duurzame aanpak op het gebied van diverse centrale thema’s waarbij de vraag van de klant altijd het vertrekpunt is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wil je aan de slag met dit thema op jouw locatie, school of gemeente?