Stap voor Stap scholing Speelplezier (tevens hercertificering)

€ 625,- per deelnemer voor 5 bijeenkomsten

In spelende interactie kinderen tot ontwikkeling brengen

In deze stap voor stap scholing voor Speelplezier leer je de basis van het werken met de methodiek en de speel-leerroutines. Deze scholing geldt tevens als hercertificering voor mensen die meer dan 5 jaar geleden hun certificaat hebben behaald.

Belangrijke informatie

5 bijeenkomsten
Maatwerk
€ 625,- per persoon*

*Zie verdere specificaties bij kopje ‘Kosten’

De Speelpleziermethodiek

De speelplezier methodiek biedt met dagelijkse speel-leerroutines een gestructureerde weg om de ontwikkeling van jonge kinderen te begeleiden en te stimuleren. Bij het werken met de Speelpleziermethodiek bied je dagelijks gestructureerd aanbod met behulp van speelplezierroutines:

  • Geleid spel in de grote groep: demonstratiespel, (hand)pantomimespel
  • Begeleid spel in de kleine groep in niveaus
  • Niet begeleid vrij spel

Ook het oefenen van onder andere de fijne motoriek, beginnende geletterdheid en gecijferdheid komen dagelijks aan bod in de Tussendoortjes voor de grote groep en in de vijf-minutenspelletjes. Er is volop aandacht voor vrij spel en begeleid spel op niveau. Om kinderen te inspireren en te stimuleren in hun spel en de bijbehorende taal wordt er gewerkt met thema’s met een doorlopende spel-verhaallijn. Het begeleid spel is steeds gekoppeld aan een thema. Kindvolgend meespelen en van daaruit spel verrijken in een uitdagende speel-leeromgeving is een kenmerkend onderdeel van de methodiek. Voor het stimuleren en verrijken van speel en leersituaties hebben we volwassenen nodig die naast het faciliteren en volgens van spel ook een inspirerende spelpartner kunnen zijn.

 

De deelnemers hebben kennis van:

  • Het belang van spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
  • Spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De deelnemers hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:

  • het liefst, dagelijks uitvoeren van de speel-leerroutines: demonstratiespel, gezamenlijk (hand-)pantomimespel in de grote groep;
  • het liefst dagelijks, uitvoeren van de begeleide activiteit in de kleine groep;
  • het faciliteren, organiseren, observeren en begeleiden van het vrije spel;
  • het inrichten vaneen speel-leeromgeving met hoeken.

€ 625,- per deelnemer voor 5 bijeenkomsten

Meer weten?

Voor meer informatie over deze scholing kun je contact opnemen met cursusleider Dana Bex of Gerlie Bremmers. Of vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Verwerken gegevens(Vereist)
Met het versturen van dit formulier geef ik BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning toestemming om mijn gegevens te verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring.