Over ons

We verbinden

Samen leren en beleven zijn belangrijke uitgangspunten voor BCO. Minstens zo belangrijk als de concreet zichtbare opbrengst vinden wij de kwaliteit van samenwerking. We werken samen met onze opdrachtgevers toe naar resultaat. Vanuit wederkerigheid maken we bij aanvang heldere afspraken over taken en rolverdelingen.

We luisteren

We zijn geïnteresseerd in de mensen met wie we aan tafel zitten en in de bredere context van actuele vraagstukken. In gezamenlijke verantwoordelijkheid staan we stil bij relevante vragen. Waarom willen we dit? Voor wie doen we het? Wat behouden we, wat laten we los? Wat is het ons waard om andere keuzes te maken? Zijn we bereid om de plek der moeite op te zoeken?

We stemmen af

Vanuit een gezonde nieuwsgierigheid maken we contact. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van het proces ten goede komt als je elkaar beter leert kennen. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Met open geest, open hart en open wil. We zijn bereikbaar en benaderbaar, laten zien dat we plezier hebben in wat we doen.

We versterken

We zorgen voor een eerlijk en professioneel advies en zijn gericht op duurzame oplossingen. Met onze ondersteuning maken we onszelf overbodig en voorzien we opdrachtgevers van inzichten, adviezen en tools waarmee ze zelfstandig verder kunnen. Onze activiteiten variëren van observaties, onderzoeken en analyses tot coaching, intervisie en studiedagen.

Het unieke van BCO is dat we een enorme breedte aan expertises in huis hebben. Experts in onderzoek en data-analyse, experts in beleid en bestuur, experts in vraagstukken rond het jonge kind en nog veel meer. Die collega’s kunnen we inzetten om de meest effectieve oplossingen tot stand te brengen. Dat zie je onder andere terug in de NPO-programma’s. Daarin vormen we geregeld tandems of combinaties die de gewenste ontwikkeling ondersteunen. Een taalspecialist en een dyslexie-expert, een specialist talentontwikkeling en teamontwikkeling met een expert in kansengelijkheid, een adviseur leerlingondersteuning en een expert hoogbegaafdheid. Juist door de dwarsverbanden die we kunnen maken, zijn we in staat om complexe vraagstukken op te pakken en die vanuit meerdere perspectieven te belichten.

We verdiepen

Met vertrouwen, pedagogisch optimisme en eigenaarschap brengen we in kleine stapjes samen de ontwikkeling verder. Jouw vraag is het uitgangspunt voor het actief begeleiden van die ontwikkeling. Dat begint bij luisteren naar wat er leeft, achterhalen waar de echte behoefte zit en daarop aansluiten. BCO wordt als onafhankelijk partner ook geregeld ingeschakeld voor het uitvoeren van onderzoeken en audits. Rapportages en opvolging van aanbevelingen worden daarbij strikt gescheiden gehouden.

We leveren maatwerk

Als ‘critical friend’ stellen we lastige vragen. Waar we goed in zijn, is systemisch kijken naar vraagstukken, complexiteit overzien en meedenken over werkbare oplossingsrichtingen. Onze kracht is aansluiten bij wat er al is en van daaruit gezamenlijk een succesvolle en duurzame ontwikkeling in gang zetten.

We staan voor kwaliteit

We vinden iets van onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing en spelen in op belangrijke trends. De kracht van BCO zit in relatie, competentie en autonomie. Bewust worden van de urgentie, geïnspireerd raken door mogelijkheden, een lonkend perspectief ontwikkelen en samen verantwoordelijkheid nemen voor de gewenste verandering.

Certificeringen en keurmerken

ISO 9001

Wij zijn in het bezit van een ISO 9001 certificering, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Cedeo-erkend

Wij zijn een Cedeo-erkende organisatie. Dat geeft de garantie dat minimaal 80 procent van onze klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit en dienstverlening.

Keurmerk Onderwijsontwikkeling Nederland

Wij dragen het Keurmerk Onderwijsontwikkeling en hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies.

Keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

Wij zijn in het bezit van het NKD keurmerk. In onze dyslexiezorg werken wij volgens de kwaliteitseisen die gesteld zijn door het NKD.

Partnerschap NSO-CNA

NSO-CNA en BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning bundelen met een partnerschap hun krachten om zo het onderwijs nog beter te kunnen ondersteunen. Ieder ondersteunt vanuit zijn eigen kracht professionals in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten om het onderwijs en de kinderopvang te versterken.

NSO-CNA begeleidt beginnende en ervaren locatieleiders en schoolleiders in PO, VO, MBO en HBO bij het versterken van hun leiderschap en willen zo bij dragen aan goed onderwijs.

Bekijk de website van NSO-CNA

 

 

NSO-CNA

Onze organisatie

We hebben veel vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en onze klanten en kijken met die optimistische blik ook naar onze medewerkers. We zijn een platte organisatie met zo min mogelijk leidinggevenden. We werken met verschillende zelforganiserende teams en een ondersteunende staf waarin we zoveel mogelijk ruimte geven aan onze medewerkers.

Ons werk

769
projecten
353
behandeltrajecten dyslexie
19
locaties kinder- en peuteropvang
260
scholen basis- en voortgezet onderwijs

Meer weten? Lees ons jaarverslag 2022-2023

We hebben veel vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en onze klanten en kijken met die optimistische blik ook naar onze medewerkers. We zijn een platte organisatie met zo min mogelijk leidinggevenden. We werken met verschillende zelforganiserende teams en een ondersteunende staf waarin we zoveel mogelijk ruimte geven aan onze medewerkers.

De Raad van Commissarissen

Lange termijn waardecreatie

De RvC houdt toezicht op de lange termijn waardecreatie van de onderneming, oftewel toezicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing van de onderneming, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door directie.

Werkgeversrol

Daarnaast is de RvC de werkgever voor de directeur-bestuurder. Dit houdt in dat de Raad verantwoordelijk is voor de benoeming van de directeur-bestuurder maar ook bijvoorbeeld voor de remuneratie (de beloning, bv. het salaris). De Raad neemt een onafhankelijke positie in.

Klankbordrol

De Raad fungeert tegelijkertijd als klankbord voor de directeur-bestuurder. Zo reflecteert de Raad op de strategie en ondersteunt bij strategische vraagstukken. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Altijd vanuit een onafhankelijke positie zonder de plaats van directeur-bestuurder in te nemen.

De Raad van Commissarissen van BCO bestaat uit:

Peter Tijssen, voorzitter, Consultant in de publieke sector in Hapert

“Als ervaren consultant in met name de publieke sector (zorg, welzijn, wonen en onderwijs) wil ik de activiteiten van BCO graag verder helpen ontwikkelen met mijn achtergrond en ervaring.”

Jan Winter, lid, Concern controller bij De Zorggroep in Venlo

“Ik denk graag mee over het financieel gezond houden van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning.”

Yvonne Leenen, vicevoorzitter, zelfstandig ondernemer en eigenaar van GO4VO (Governance for values in operation)

“BCO inspireert mij om mee te denken over strategische ontwikkelingen voor mensen en organisaties in het onderwijs. Niet alleen risico’s bewaken maar vooral, samen met interne en externe stakeholders, kansen zien om te groeien, zodat professionals in een keten van maatschappelijke voorzieningen zich gesteund en geïnspireerd voelen. Mijn governance-ervaring als inspecteur/bestuurder VO en toezichthouder PO komt mij goed van pas als commissaris bij BCO.”

Wim Bisschop, lid, HR-manager bij Obvion Hypotheken

“Mensen en organisaties adviseren bij het maken van de volgende stap in ontwikkeling; daar ligt mijn toegevoegde waarde en mijn ervaring. Als toezichthouder verbind ik me graag aan het gedachtengoed, de directie en de medewerkers van BCO.”

Sigrid Helbig, adviseur bedrijfsvoering en governance bij Skopoi

“In een steeds complexer wordende maatschappij is ‘een leven lang leren’ een essentiële mindset. Een doelmatige, veilige en vooral plezierige leeromgeving is hiervoor de basis. BCO ondersteunt onderwijsprofessionals om het beste uit zichzelf en daarmee hun leerlingen te halen. Opdat ieder kind een leven lang wil blijven leren. Als toezichthouder draag ik hier graag een steentje bij.”

Alex Tevel, bedrijfsovernamespecialist bij Finpact B.V.

“BCO werkt op het snijvlak van de marktsector en de publieke sector om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de onderwijssector. Een sector die van groot belang is voor de ontwikkeling van toekomstige generaties en volop in de maatschappelijke belangstelling staat. Vanuit mijn kennis en ervaring in diverse sectoren wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van BCO, en daarmee indirect aan de ontwikkeling van de onderwijssector in Nederland.”