Spelling: flexibel bewegen over de leerlijnen

Dienst

Spellingresultaten kun je op een vrij eenvoudige manier verbeteren. Dit geldt ook voor de resultaten van werkwoordspelling. Goed leerkrachtgedrag is hierbij van groot belang. Daarbij zijn goede instructie en een doordachte inzet van coöperatieve werkvormen essentieel.

Correct geschreven teksten lezen gemakkelijker en wie goed spelt, maakt een goede indruk. Spellingonderwijs start in groep 1-2 en kent een doorgaande lijn naar groep 8. Dit geldt voor het aanbod, de afspraken én het didactisch handelen. Het verbeteren van spellingresultaten vraagt dus om betrokkenheid van het hele team.

Ons aanbod

In onze aanpak streven wij naar spellingonderwijs waarin kinderen het stappenplan spelling, vanuit de lijn van horen naar schrijven, om te komen tot een goede schrijfwijze. Leerkrachten modelleren dit stappenplan systematisch en consequent de spellingles. Tevens biedt het handvatten om kinderen met een zwakke spellingontwikkeling extra te ondersteunen. Door flexibel over de leerlijnen te bewegen is er voor leerkrachten én leerling zicht op de verschillende doelen, zoals: instructie-, oefen-, beheers-, onderhouds- en sleepdoelen.

Het stappenplan kent kent de volgende vijf stappen:
Stap 1: Spreek het woord hardop uit en luister naar het woord
Stap 2: Verdeel het woord in klanken of klangroepen
Stap 3: Welke aandachtspunten, valkuilen, regels, die met het woord of klankgroep verbonden zijn, herken je?
Stap 4: Schrijf het woord op
Stap 5: Controleer of wat er staat, klopt met het woord dat je hoort

Onze adviseurs begeleiden scholen in het opzetten of verbeteren van effectief spellingonderwijs vanuit de door de school gebruikte methode. Neem voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek contact op met Mat Custers via matcusters@bco-onderwijsadvies.nl of 06-17864722.

Film 'Coöperatief leren tijdens spelling'