TERUG NAAR ONS TEAM

Alice Donkers – van der Horst

adviseur - orthopedagoog

Alice Donkers – van der Horst

adviseur - orthopedagoog

"Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kansrijke ontwikkelomgeving."

Elk kind verdient het om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Uitgaan van de verschillen en kwaliteiten van kinderen, zodat kinderen zich gehoord, gezien en erkend voelen. Dit doe je niet alleen, maar samen. Mijn drijfveer is om samen met het kind, professionals en ouders te zorgen voor een optimale ontwikkelomgeving.

Al vroeg werd mijn passie voor het werken in het onderwijs duidelijk. Na de PABO-opleiding en de Master Orthopedagogiek heb ik als leerkracht gewerkt op diverse scholen voor (speciaal) basisonderwijs, met name in de groepen 1-4.. Als orthopedagoog heb ik trajecten verzorgd van onderzoek tot behandeling aan kinderen met dyslexie. Mijn hart voor het jonge kind die spelend lerend, in beweging, de wereld ontdekt met zijn of haar hele lichaam, is gedurende mijn loopbaan nog groter geworden.

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik daarom met veel enthousiasme werkzaam als adviseur jonge kind. Ik houd me bezig met voor- en vroegschoolse educatie (VVE), lees- en taalonderwijs in groep 1-2-3, spelend leren, boeiend gedrag, leerlingvolgsystemen bij kleuters, en een doorgaande lijn in onderwijs van 0-8 jaar. Daarnaast ben ik gecertificeerd KIJK! trainer en trainer van de aanpak Zin in Lezen.

In de begeleiding van leerkrachten en pedagogisch medewerkers wil ik uitgaan van hun vraag en van wat al goed werkt. Luisteren, analyseren en aanpakken zijn kenmerken die mij typeren. Ik geniet ervan als zowel professionals als kinderen in hun kracht worden gezet.

Verhalen uit de praktijk

Lees hier de praktijkverhalen waar Alice bij betrokken is.