Preventieve logopedie door vroegsignalering

Een goede spraaktaalontwikkeling betekent veel voor de ontwikkelkracht en motivatie van kinderen. Het is van belang om spraak- en/of taalproblemen vroegtijdig te signaleren.

Door vroegtijdige signalering kan de taalgevoelige periode, leeftijd 0 tot 7 jaar, optimaal worden benut en kan tijdig de juiste preventieve interventie worden ingezet.

Tijdig signaleren van spraak-taalstoornissen kan uitstroom voorkomen naar speciaal onderwijs, voortijdige schooluitval, gedragsproblemen en criminaliteit.

Onze consulenten taalstimulering / logopedisten helpen ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten vanuit pedagogisch optimisme in de vroegsignalering van spraak- en taalproblemen bij de kinderen.

Wat kun je van een consulent taalstimulering / logopedist verwachten?

Naast vroegsignalering van mogelijke taalspraakproblemen, begeleiden wij professionals ook met:

Taalstimulering
Begeleiden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij het voorbereiden van spraak- en taalstimulerende activiteiten.
Deskundigheidsbevordering
Versterken van de expertise van pedagogisch medewerkers en leerkrachten door coaching on the job op het gebied van taalontwikkeling, NT2-kinderen.
Ouderbetrokkenheid
Betrekken van ouders en verzorgers bij de taalspraakontwikkeling van hun kind door begeleiding.
Meertaligheid
Adviseren van ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
Kortdurende ouderbegeleiding thuis
Ouders worden thuis kortdurend begeleid t.a.v. de spraaktaalontwikkeling van hun kind middels de inzet van spelelementen.

Benieuwd wat de toegevoegde waarde is van logopedie en taalstimulering voor een gemeente?

Meer weten?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jullie locatie, school of gemeente op het gebied van taal- en spraakontwikkeling bij jonge kinderen en vroegtijdige signalering van spraak- en taalproblemen? Neem dan contact met ons op.