Dyslexie: onderzoek en -behandeling

Heeft een van jouw kinderen moeite met lezen of spelling? Merk je dat hij of zij minder vlot leest dan zijn of haar klasgenoten? Of leest hij of zij juist heel snel en maakt veel fouten? Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Onze behandelaren helpen jouw kind om zich zekerder te voelen over het lezen en spellen. Ben je een ouder/verzorger? Ook dan ben je op deze pagina aan het juiste adres voor alle informatie omtrent dyslexie.

Bij ons kun je terecht voor (klik op de titel voor meer informatie):

De taalverwerking bij dyslectische kinderen verloopt anders, waardoor de ontwikkeling van het lezen en/of spelling achterblijft. Dyslexie kan de schoolprestaties belemmeren waardoor kinderen vaak onder hun niveau presteren. Dat maakt ze onzeker of zorgt ervoor dat ze hun plezier in het lezen en leren verliezen. Dyslexie is aangeboren en staat los van intelligentie. Door vroegtijdige signalering, vaststelling en behandeling leren kinderen met hun leesproblemen omgaan. Dat heeft een positief effect op het leren. Met de juiste begeleiding kan jouw kind:

 • Groeien in de lees- spellingsvaardigheid;
 • Meer plezier krijgen in het lezen en spellen;
 • Meer vertrouwen krijgen in zichzelf op het gebied van lezen en spellen.

Keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

Wij zijn in het bezit van het NKD-keurmerk, dit betekent dat wij in de dyslexiezorg werken volgens de kwaliteitseisen die gesteld zijn door het NKD.

Branchevereniging

Inmiddels is het 10 jaar geleden dat de leden van wat nu Onderwijsontwikkeling Nederland is de handen ineensloegen en de coöperatie ONL oprichtten. Doel was om gezamenlijk hoogstaande, specialistische dyslexiezorg te ontwikkelen en te bieden. Deze samenwerking heeft ons, maar ook de andere leden, een stevige positie in de wereld van Dyslexiezorg gegeven. Zo stevig dat we op eigen benen verder durven. De leden van ONL hebben besloten de coöperatie per 1 januari 2023 op te heffen. De rechtspersoon ONL zal verdwijnen, maar de samenwerking tussen de leden blijft.

BCO is aangesloten bij de onafhankelijke branchevereniging voor professionele aanbieders van dyslexiezorg:  Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders (BDZA). Nieuwsgierig hoe zij te werk gaan? Bekijk hier een video over BDZA.

Dyslexieonderzoek

Aanmeldcriteria

Bekijk hier of het kind voldoet aan de aanmeldcriteria.

Vergoed onderzoek

Als op drie achtereenvolgende toetsmomenten een E-score (V-) is behaald bij woordlezen (laagste 10%). Tussen de toetsmomenten moet structureel een uur per week extra begeleiding zijn geboden door school, met daarbij de focus op lezen.

Niet-vergoed onderzoek

Bij een niet-vergoed onderzoek is het mogelijk om een kind aan te melden als er al minimaal een half jaar lang gerichte intensieve ondersteuning op school heeft plaatsgevonden op het gebied van lezen, maar dit onvoldoende effect heeft op de resultaten van het kind en er E-scores worden behaald bij lezen.

Aanmelden dyslexieonderzoek

Hieronder vind je de stappen om het kind aan te melden voor een vergoed en niet-vergoed dyslexieonderzoek.

Vergoed dyslexieonderzoek

Komt het kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Dan is de eerste stap het invullen van de ‘checklist aanmelden vergoed dyslexieonderzoek’.

Mail deze ingevulde documenten naar zorg@bco-onderwijsadvies.nl en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Heb je de checklist doorlopen en de documenten opgestuurd? Dan worden, indien de aanmelding wordt goedgekeurd, door ons de volgende stappen doorlopen:

 1. Inhoudelijke screening van het dossier
 2. Aanvragen beschikking bij de betrokken gemeente
 3. Het onderzoek
 4. Adviesgesprek met ouders en school

Niet-vergoed dyslexieonderzoek

Voldoet het kind niet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg? Dan kan er bij een vermoeden van dyslexie een niet-vergoed onderzoek gestart worden.

De eerste stap is het invullen van de ‘checklist aanmelden niet-vergoed dyslexieonderzoek’. Mail deze ingevulde documenten naar zorg@bco-onderwijsadvies.nl en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Heb je de checklist doorlopen en de documenten opgestuurd? Dan worden door ons de volgende stappen doorlopen:

 1. Screening dossier
 2. Opmaken offerte
 3. Is de offerte goedgekeurd? Dan gaan we verder met het onderzoek
 4. Adviesgesprek met ouders en school

Dyslexiebehandeling

Heeft het dyslexieonderzoek aangetoond dat er bij een kind sprake is van ernstige dyslexie? Dan heeft het kind recht op een dyslexiebehandeling die wordt vergoed door de gemeente. Komt het kind niet in aanmerking voor een vergoed behandeltraject maar is er wel behoefte aan een gerichte aanpas van dyslexie, lees- of spellingproblemen? Dan bieden wij begeleidingstrajecten aan in de vorm van een niet-vergoed dyslexiebehandeling.

Vergoede dyslexiebehandeling

Heeft het dyslexieonderzoek aangetoond dat er bij een kind sprake is van ernstige dyslexie? Dan heeft het kind recht op een dyslexiebehandeling die wordt vergoed door de gemeente.

De eerste stap is het invullen van de ‘checklist aanmelden vergoede dyslexiebehandeling’.

Mail deze ingevulde documenten naar zorg@bco-onderwijsadvies.nl en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Heb je de checklist doorlopen en de documenten opgestuurd? Dan worden, indien de aanmelding wordt goedgekeurd, door ons de volgende stappen doorlopen:

 1. Screening dossier door psycholoog of orthopedagoog (indien dyslexieonderzoek niet door BCO is uitgevoerd).
 2. Aanvragen beschikking bij de betrokken gemeente.
 3. Handelingsplan wordt opgesteld en besproken met ouders.
 4. Uitvoering dyslexiebehandeling inclusief evaluatiegesprekken achteraf.

Niet-vergoede dyslexiebehandeling

De eerste stap is het invullen van de ‘checklist aanmelden niet-vergoede dyslexiebehandeling’.

Mail deze ingevulde documenten naar zorg@bco-onderwijsadvies.nl en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Naar aanleiding van de persoonlijke wensen maken wij een offerte op.

Na akkoord op de offerte doorlopen we de volgende stappen:

 1. Handelingsplan wordt opgesteld en besproken met ouders.
 2. Uitvoering dyslexiebehandeling inclusief evaluatiegesprekken achteraf.

Waarom kiezen gemeenten, scholen en ouders voor ons?

Kennis & ervaring
Onze behandelaren zijn op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
We werken in overleg met ouders en school
We stemmen zoveel mogelijk af op de behoefte van het kind. Daarbij werken we in de vertrouwde schoolomgeving van het kind.
Maatwerk
Het kind is mede-eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en daarmee ook de concrete invulling van de behandeling.
Onze ondersteuning gaat verder dan alleen dyslexie
We werken vanuit een integrale aanpak: samenwerking met andere betrokken BCO-adviseurs zoals logopedisten en adviseurs lees- en taalonderwijs.
We verzorgen een breed aanbod aan lessen
We werken met het kind aan lezen en spellen, zowel met het programma Letterlicht als op papier.

Wil je meer informatie over een dyslexieonderzoek en -behandeling?

Neem contact op met mij.