Snap je taal

Een motiverende aanpak voor taal, waarbij begrijpend lezen het vertrekpunt is om integraal te werken aan alle mondelinge en schriftelijke taal- en leesdoelen en vaardigheden als presenteren en digitale geletterdheid

Basiskenmerk van de aanpak is dat de leerling vertrekt vanuit een tekst en eindigt in een presentatie. Je wisselt af met allerlei teksttypen en vormen van presentaties, ook digitale presentaties.

Door Snap je taal hebben leerlingen weer plezier in en motivatie voor het lezen en presenteren. Belangrijk, want goed kunnen lezen en een boodschap kunnen overbrengen zijn essentiële vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving.

Wat is kenmerkend voor Snap je taal?

Geen methode maar een integrale aanpak
Ondersteund met een pakket met materialen voor leerkrachten en leerlingen
Je maakt gebruik van eigen materiaal
De methodes en bronnen voor taal, lezen en wereldoriëntatie die op jouw school beschikbaar zijn
Je werkt aan meerdere focusgebieden met hetzelfde onderwerp
Dat zorgt voor diepgang en het levert tijdsvoordeel op, omdat je niet telkens een nieuw onderwerp hoeft te introduceren
Geschikt voor alle leerlingen en alle leerjaren van de basisschool
De leerlingen ontdekken op welke manier zij het beste leren, studeren en zich kunnen presenteren. 

We ondersteunen de leerkracht met helder georganiseerde materialen en bronnen waaronder een infographic met een handzame beschrijving voor de leerkracht van de zes onderdelen van ‘Snap je taal’ in doelen per dag en – onder het kopje ‘uitwerking’ – suggesties en aandachtspunten voor de inrichting van de lessen. Daarnaast bieden we didactische (coöperatieve) structuren, kijkwijzers en een bronnenbank voor het vinden van passende, actuele teksten en hebben we een aantal tools voor de leerlingen ontwikkeld.

 

Ondersteunende tools voor de leerlingen

Taalsnappers

Volledig voorbereide projecten, samen met de bronnen en materialen word je als leerkracht ontzorgd.

Tekstsnappers

Bij het lezen en verwerken van de tekst gebruiken leerlingen grafische en semantische schema’s. Die helpen om vanuit een leesdoel een tekst te “grijpen” en vervolgens te verwerken.

Leesgedragposters

Met deze posters leren de kinderen wat een effectieve lezer doet en hoe je dat zelf voor, tijdens en na het lezen kunt inzetten.

Kennismaken met Snap je taal?

Download een proefpakket met tekstsnappers van Spelen met boeken (Mariëlle van Rijn). Deze zijn gebaseerd op de werkwijze van Snap je taal en zijn met de handleiding zonder training of implementatietraject, direct in te zetten in je klas.

Snap je taal invoeren op jouw school?

Hiervoor volg je als team een schoolbreed implementatietraject van 1 à 2 jaar. Heb je vragen of wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Pierre Pas (focusgebied PO) of Dana Bex (focusgebied jonge kind 0-7 jaar) voor een vrijblijvend gesprek.