Snap je taal

Snap je taal is een motiverende aanpak voor taal, waarbij begrijpend lezen het vertrekpunt is om integraal te werken aan alle mondelinge en schriftelijke taal- en leesdoelen en vaardigheden als presenteren en digitale geletterdheid.

Basiskenmerk van de aanpak is dat de leerling vertrekt vanuit een tekst en eindigt in een presentatie. Je wisselt af met allerlei teksttypen en vormen van presentaties, ook digitale presentaties.

Door Snap je taal hebben leerlingen weer plezier in en motivatie voor het lezen en presenteren. Belangrijk, want goed kunnen lezen en een boodschap kunnen overbrengen zijn essentiële vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Snap je taal is er voor alle leerjaren, van 3 t/m 23 jaar.

Wat is kenmerkend voor Snap je taal?

Geen methode maar een integrale aanpak
Ondersteund met een pakket met materialen voor leerkrachten en leerlingen
Je maakt gebruik van eigen materiaal
De methodes en bronnen voor taal, lezen en wereldoriëntatie die op jouw school beschikbaar zijn
Je werkt aan meerdere taaldomeinen met hetzelfde onderwerp
Dat zorgt voor diepgang en het levert tijdsvoordeel op, omdat je niet telkens een nieuw onderwerp hoeft te introduceren
Geschikt voor alle leerjaren en alle leerlingen (van 3 t/m 23 jaar)
De leerlingen ontdekken op welke manier zij het beste leren, studeren en zich kunnen presenteren. 
We stimuleren de samenwerking met de bibliotheek
Bijvoorbeeld met de inzet van de Bibliotheek op school en een leesmediaconsulent.

We ondersteunen de leerkracht met helder georganiseerde materialen en bronnen waaronder een infographic met een handzame beschrijving voor de leerkracht van de zes onderdelen van ‘Snap je taal’ in doelen per dag en – onder het kopje ‘uitwerking’ – suggesties en aandachtspunten voor de inrichting van de lessen. Daarnaast bieden we didactische (coöperatieve) structuren, kijkwijzers en een bronnenbank voor het vinden van passende, actuele teksten en hebben we een aantal tools voor de leerlingen ontwikkeld. Zo kan bijvoorbeeld in de onderbouw gebruik worden gemaakt van handpoppen. Hiermee modelt de professional het leesgedrag dat centraal staat. Een aantal andere tools die je kunt inzetten hebben we hieronder uitgewerkt.

 

Ondersteunende tools voor de leerlingen

Infographic en lesformats

Het overzicht voor leerkrachten waarin de verbinding van alle taaldomeinen zichtbaar is gemaakt. De domeinen zijn modulair opgebouwd waarin close reading en persoonsvorming is geïntegreerd. Voor de diverse taaldomeinen zijn lesformats vormgegeven.

Tekstsnappers

Bij het lezen en verwerken van de tekst gebruiken leerlingen grafische en semantische schema’s. Die helpen om vanuit een leesdoel een tekst te “grijpen” en vervolgens te verwerken.

Leesgedragposters

Met deze posters leren de kinderen wat een effectieve lezer doet en hoe je dat zelf voor, tijdens en na het lezen kunt inzetten.

Modelen van leesgedrag

Ben jij al bekend met de handpoppen van Snap je taal? BCO-adviseurs Anke van Well en Pierre Pas leggen in deze video uit hoe je leesgedrag kunt modelen en waarom dit zo belangrijk is. Scholen die werken met Snap je taal krijgen 8 video's waarin Anke van Well voorbeelden geeft over het modelen van leesgedrag aan de hand van de verschillende handpoppen. Deze filmpjes zijn te gebruiken als voorbeeld en inspiratie om het modelen met handpoppen goed uit te voeren in de onderbouw.

Modelen van leesgedrag

Welke handpoppen zijn er?

Kennismaken met Snap je taal?

Download een proefpakket met tekstsnappers van Spelen met boeken (Mariëlle van Rijn). 

Snap je taal invoeren op jouw school?

Hiervoor volg je als team een schoolbreed implementatietraject. Heb je vragen of wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Pierre Pas (focusgebied PO & VO) of Anke van Well (focusgebied jonge kind 0-7 jaar) voor een vrijblijvend gesprek.