Spellingachterstanden door afstandsonderwijs duurzaam aangepakt door het coachen van de leerkracht

Auteur:  BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning Datum:  8 juni, 2021

Op Kindcentrum Het Venster in Gemert is senior onderwijsadviseur Gert Custers aan de slag gegaan met coaching on the job van een leerkracht met als doel het aanpakken van leerachterstanden door thuisonderwijs.

Nadat Kindcentrum Het Venster in Gemert de leerachterstanden als gevolg van het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis in kaart had gebracht werd duidelijk dat bij een aantal leerlingen de spellingresultaten achterbleven. De vraag ‘hoe kunnen we deze leerachterstanden op het gebied van spelling wegwerken?’ werd aan BCO voorgelegd. Senior onderwijsadviseur Gert Custers bracht samen met de ib’er Judith van den Boomen en leerkracht Ellen van der Linden de beginsituatie in kaart en zij kozen er uiteindelijk voor om de groep die tussen wal en schip dreigde te raken te ondersteunen. De focus werd juist op deze groep gelegd omdat de zwakste leerlingen al veel ondersteuning kregen van de groepsleerkrachten. Het doel was om in een relatief korte tijd, actiegericht te werk te gaan, zodat dit groepje leerlingen weer snel bij de grote groep kon aanhaken.

Coaching on the job

De groepjes leerlingen krijgen elke donderdag spellingles. Ellen van der Linden, leerkracht van Het Venster geeft deze lessen zelf en is hier de hele dag voor vrij geroosterd. Senior onderwijsadviseur Gert Custers is gedurende het volledige traject aanwezig. Zijn rol is het coachen van de leerkracht op deze dagen, zodat de leerkracht dit na een tijdje volledig zelf kan oppakken. ‘De verduurzaming is bij dit traject heel belangrijk. We helpen de leerkracht bij de communicatie met de ouders, geven de kinderen oefeningen mee die ze thuis kunnen oppakken. Daarnaast reiken we de leerkracht handvatten in de didactiek aan.’ aldus Gert. Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend, het coachen van de leerkracht werpt zijn vruchten af.

 

Gert Custers, senior onderwijsadviseur BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

"Er zijn nu al een paar kinderen zo ver dat ze het programma niet meer hoeven te volgen. We laten ze een keer of vier, vijf niet meedoen en daarna pakken we ze er weer even bij."

Gert Custers, senior onderwijsadviseur BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Meer weten?

Neem contact met ons op.