Weert pakt leesproblemen aan met Bouw!

Auteur:  Marc van de Ven Datum:  14 mei, 2017

In Weert draaien vier basisscholen proef met Bouw!, een bewezen effectief programma om leesproblemen te voorkomen of aan te pakken. Bouw! heeft bovendien een verrassend neveneffect, zo blijkt.

Apps ondersteunen taalontwikkeling van kleuters

Leerlingen met risico op leesproblemen oefenen bij Bouw! vier dagen per week een kwartier aan de computer, thuis of op school, begeleid door een tutor. Dat kan een ouderejaars leerling zijn, een ouder of vrijwilliger. De tutor geeft aanwijzingen, leest mee en corrigeert. Een tot anderhalf jaar later is er duidelijk resultaat, toont onderzoek aan: Bouw! zorgt voor ruim zestig procent minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie.

Hoe eerder, hoe beter

Het programma is bedoeld voor leerlingen in de groepen 2, 3 en 4. Hoe eerder je ermee begint, hoe beter. Bij de scholen in Weert zijn kinderen uit groep 3 geselecteerd. ‘Wij zijn vier maanden bezig, sommigen hebben echt al stappen voorwaarts gezet’, zegt Frank Koolen, Bouw!-coördinator bij basisschool Het Dal. ‘De leerlingen oefenen bij ons onder lestijd, onder begeleiding van een leerling uit groep 8. Mooi is dat de tutoren het ook leuk vinden.’

Vaardigheden

Collega Nina Bühn van Montessorischool Weert onderschrijft dat. Ook daar zijn leerlingen van groep 8 tutor. Zij oefenen drie dagen per week met de leerlingen, de vierde dag doen ouders dat thuis. Het mes snijdt aan twee kanten, zegt ze. ‘De leerlingen lezen beter en de tutoren ontwikkelen andere vaardigheden. Sommigen bloeien helemaal op.’ Het succes heeft de school geïnspireerd om de werkwijze verder door te voeren. ‘Meerdere bovenbouwers zijn inmiddels tutor van een leerling uit de middenbouw. De meesten bij lezen, sommigen ook bij rekenen.’

Geen extra belasting

Groot voordeel van de methode is dat het geen extra belasting voor de leerkracht is, zeggen de twee. ‘Wij zijn allebei intern begeleider. Als coördinator hebben we de tutoren opgeleid. Zeker in het begin is het goed om erbij te zitten als leerling en tutor samen aan het werk zijn. Organisatorisch vraagt dat wel wat, maar het is goed te regelen.’
BCO Onderwijsadvies adviseert om Bouw! in te bedden in de zorgstructuur.

Bouw! past prima binnen de zorgstructuur

Bouw! helpt de leerling beter te lezen en daarmee leesproblemen te voorkomen. BCO zet in op het versterken van het preventief handelen van de leerkracht en ondersteunt scholen bij het inpassen van het programma in de zorgstructuur.

Adviseurs Annemieke Vercoulen-Coppis en Ariëlle Raemakers begeleiden de Weertse scholen bij de pilot met Bouw! Ze hebben onder meer in samenwerking met Lexima de coördinatoren begeleid bij het trainen van de tutoren en ondersteund bij de informatieverstrekking aan ouders en selectie van leerlingen. Iedere school heeft vervolgens zijn eigen werkwijze gekozen. ‘Leerlingen kunnen thuis oefenen, op school of een combinatie daarvan’, zegt Annemieke. ‘Bijvoorbeeld twee keer op school met een ouderejaars als tutor en twee keer thuis met een ouder als tutor. Voordeel van oefenen op school is dat je er goed zicht op hebt.’

Zorgstructuur

BCO adviseert scholen om Bouw! in te bedden in de zorgstructuur van de school. Ariëlle: ‘De methode is bewezen effectief en bovendien een erkend middel om een aanvraag voor dyslexieonderzoek te onderbouwen. Bouw! past dus prima in de procedure om zorgleerlingen te signaleren, diagnosticeren en te begeleiden.’ Nina Bühn van Montessorischool Weert onderschrijft dit. ‘Besluiten we na de pilot om Bouw! in te voeren, dan nemen we het zeker op in de protocollen voor preventief planmatig handelen.’ Op die manier wordt ook het preventief handelen van de leerkrachten versterkt, zegt Annemieke.

Evaluatie

Annemieke en Ariëlle evalueren de Bouw!-pilot in Weert binnenkort met de vier scholen. Niet alleen de resultaten komen daarbij aan de orde, maar ook het draagvlak van het team en de inbedding in de zorgstructuur. Daarmee gaat BCO terug naar de gemeente Weert, opdrachtgever van de pilot. ‘Of we doorgaan weet ik nog niet’, zegt Frank Koolen van basisschool Het Dal. ‘Dat hangt inderdaad ook af van het interne draagvlak, de bereidheid van tutoren en de financiële investering. Het gevoel is goed. Ik heb al een leerkracht van groep 2 die het programma graag wil inzetten voor een aantal leerlingen.’

Groep 2

Gaan de Weertse scholen verder met Bouw!, dan is de vraag inderdaad ook in welke groep ze ermee beginnen. ‘In overleg met scholen hebben we nu leerlingen uit groep 3 geselecteerd’, zegt Ariëlle, ‘maar onderzoek laat zien dat het programma nog meer effect heeft als je halverwege groep 2 begint.’

 

Het traject in Weert is uitgevoerd door Annemieke Vercoulen-Coppis en associé Ariëlle Raemakers.

‘Samen kunnen we onderzoeken voor welke kinderen Bouw! zinvol kan zijn en op welke manier je dit het beste kunt invoeren.’ Kies je voor Bouw!, dan ontvangt je school het eerste jaar 10% korting op school- en leerlinglicenties. Diverse gemeenten ondersteunen het gebruik van het programma, bijvoorbeeld met een innovatiesubsidie.

 

 

Wil je ook aan de slag met taal- en leesonderwijs?