TERUG NAAR ONS TEAM

Ellen van der Heijden

adviseur

Ellen van der Heijden

adviseur

"Ontwikkelen is leren en leren is ontwikkelen... en dat stopt nooit!"

Als onderwijsadviseur zet ik met teams en leerkrachten vanuit hún vraag, het kind centraal. Samen kijken naar wat er uiteindelijk toe doet om het beste uit de kinderen naar boven te halen. Dat is de drive die mij in mijn kracht zet als onderwijsadviseur.

Vanuit het domein taal zet ik leerkrachten graag in hún kracht. Hoe kunnen we ons woordenschatonderwijs verbeteren? Hoe bieden we begrijpend lezen integraal aan? Wat doet er toe bij spellingonderwijs? Hoe kunnen we het onderwijs in de TOPklassen dusdanig aanbieden dat leerlingen echt een mooie boost krijgen op taalgebied? Wat draagt het programma BOUW! bij aan preventieve aanpak van mogelijke leesproblemen? Vanuit dit soort vragen gaan we samen aan de slag. We kijken naar de rol van de leerkracht, zij zijn namelijk nodig om een ontwikkeling in gang te kunnen zetten. Hoe zorgen we er samen voor dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen? Het antwoord hierop is nooit pasklaar. Het samenspel wat er plaatsvindt zorgt voor de beste mogelijkheden op dat moment. Zowel leerkrachten, kinderen als ik in mijn rol als onderwijsadviseur ontwikkelen en leren in zo’n proces en dat geeft mij voldoening.

Na het volgen van de Pabo, heb ik naast mijn baan als leerkracht een onderwijskundige studie aan de Universiteit van Utrecht gevolgd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat ik, naast mijn lesgevende taak, als bouwcoördinator en later ook als schoolopleider, met veel plezier collega’s heb ondersteund in het continu verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs. In mijn werk als leerkracht deed ik dit buiten de lesgebonden uren, nu doe ik dit als onderwijsadviseur structureel en dat geeft me enorm veel energie. Alles om ervoor te zorgen dat de kinderen er optimaal van profiteren.

Tja, voor mij is en blijft ontwikkelen leren, maar leren ook ontwikkelen. Door ieders kracht stopt voor mij dit uitdagende spanningsveld nooit, en dat is maar goed ook.