Leidinggeven aan leren

Thema

Leidinggeven is keuzes maken. Wij adviseren scholen bij het koers houden vanuit onderwijskundige visie, feedback geven, leiderschap delen, ontwikkeling met passende data in beeld brengen en op je eigen leiderschap reflecteren en bijsturen.

Raamwerk voor collectief capaciteit opbouwen voor veranderteams

De vier pijlers van Capacity Building vormen het kader waar vanuit wij jouw leidinggeven versterken en de veranderkracht van jouw organisatie vergroten. Of je nu leiding moet geven richting onderwijs 2032, in een situatie van krimp, onvoldoende opbrengsten of de invulling van een nieuw schoolconcept: zo maak je keuzes die leiden tot samen leren. Lees meer over Capacity Building

"Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in leerlingprestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider. "

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kansrijk omgaan met krimp in het onderwijs

Het teruglopende aantal leerlingen vraagt om het inrichten van integrale kindcentra, andere onderwijsconcepten óf het samenvoegen van scholen. Wij adviseren je over hoe je daar leiding aan geeft. We verzamelen alle betrokkenen om de tafel, bieden ideeën over nieuwe invullingen, gaan snel aan de slag, evalueren samen en begeleiden jou als leidinggevende.

Bekijk ons aanbod

Uitwerking strategisch beleidsplan
> Van problematische naar Kansrijke combinatiegroepen

 

Onderwijs 2032

Wat wil je leerlingen meegeven zodat ze hun plek kunnen vinden in de maatschappij? Hoe maak je daar als schoolleider onderwijs van? Ons advies richt zich op jouw rol vanuit veranderkundig én onderwijskundig perspectief. Samen werken we aan een breed gedragen visie, aan professionele leergemeenschappen, een schoolplan of achterhalen de talenten in je team.

Bekijk ons aanbod

> Spel: 'De wereld der verandering'
> Leren in netwerken

Breng je team in de leerstand

Alleen op een school waarin de basis op orde is en met een team dat werkt vanuit een gedeelde onderwijskundige visie kunnen leerlingen en professionals optimaal leren. Dat bereik je vanuit gedeeld leiderschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierdoor blijft jouw team in de leerstand. Wat kun jij als leidinggevende doen om met jouw team het leren op school te versterken? 

Bekijk ons aanbod

> Coachen van leerkrachten
> Samenwerking en communicatie binnen teams versterken
> Teamfoto in 1 dag
> Onderwijsdag of studiedag organiseren
> Ontwikkelen van gedeeld leiderschap

Onderwijsresultaten verhogen

Zijn jullie eindopbrengsten onvoldoende? Wij helpen met een quick fix, duiken samen met het team in het maken van een analyse, stellen streefdoelen en daarbij behorende acties. Of we gaan met jullie op zoek naar opbrengsten die passen bij hoe jullie een brede ontwikkeling van kinderen kunnen meten.

Bekijk ons aanbod

> Trendanalyse maken
> Monitoren opbrengsten van VVE-beleid
> Streefdoelen formuleren
> Audits

Integraal Kindcentrum

Steeds meer scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra zijn op zoek naar doorlopende ontwikkelings- en leerlijnen om te komen tot een ononderbroken aanbod voor alle kinderen. Wij adviseren gemeenten of beleidsbeslissers bij het opzetten van een Integraal Kindentrum (IKC). 

Bekijk ons aanbod

> De ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum IKC