Leren anders organiseren

Zoek je als schoolleider ruimte en manieren om je onderwijs anders in te richten?

Waarom Leren anders organiseren?

Kansengelijkheid

Leerkrachten willen zo lesgeven dat ze er energie van krijgen. Ze willen hun tijd efficiënt besteden en het rendement van handelen verbeteren. Kansengelijkheid voor ieder kind, de enorme investering in zwakke leerlingen terugzien in resultaat. Het huidige systeem knelt. Leerkrachten ervaren dagelijks dat niets zo onmogelijk is als in het leerstofjaarklassensysteem iedereen gelijk behandelen. Het is tijd om niet langer scheuren te dichten, maar om echt het huis te verbouwen. Laten we het leren fundamenteel anders te organiseren.

Een ontdekkingsreis

De LAO-aanpak start bij het waarderen van wat er al is. Vervolgens bieden wij diverse routes en instapplekken om aan te haken bij jouw individuele schoolontwikkeling en de specifieke vragen die je hebt. Het traject is maatwerk en bestaat uit online- en offline bijeenkomsten, met schoolteams en in projectgroepen. Voor koplopers en volgers. Met digitale tools en een praktisch en doeltreffend bewezen aanpak en met ervaren adviseurs die de praktijk goed kennen. We kunnen ook monitoren of de ingezette verandering een verbetering blijkt te zijn. Leren anders organiseren is een ontdekkingsreis, iedere school heeft zijn eigen route.

De kern van LAO

Het gaat bij Leren anders organiseren niet alleen om de organisatie van het leren maar ook om de inhoud. Leerlingen voelen zich meer betrokken en leren meer. Interprofessionele teams zijn samen verantwoordelijk voor een grote groep leerlingen. Met deze aanpak kun je echt inspelen op de individuele leerbehoeften van leerlingen zonder te vervallen in individueel onderwijs.

De basis van Leren anders organiseren

De opbrengsten van Leren anders organiseren

  • Vitale leerkrachten en leidinggevenden;
  • Motivatie, betrokkenheid en enthousiasme;
  • Samenhang in school: sociale cohesie leerkrachten en leerlingen;
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden en het onderwijs aan de kinderen. Kindgericht werken/passend onderwijs bieden;
  • Vakadoptie: leerkrachten kunnen ervoor kiezen om zich te specialiseren in specifieke vakken;
  • Hoog niveau basisvaardigheden;
  • Uitzicht op volwaardige deelneming aan de maatschappij;
  • Functionele ruimte(s);
  • Focus op leren en goede onderwijsresultaten;
  • Een fundamentele, duurzame verandering.

Aan de slag met Leren anders organiseren

Of wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs werken samen met de LAO-adviseurs van IJsselgroep, ze leren van en met elkaar en maken zo Leren anders organiseren tot nog een krachtiger concept.