TERUG NAAR ONS TEAM

Petra van den Bosch

strategisch adviseur / programmaleider onderwijs en jeugdhulp

Petra van den Bosch

strategisch adviseur / programmaleider onderwijs en jeugdhulp

"Duurzaam en krachtig ontwikkelen."

Al mijn hele leven ben ik bezig met leren en ontwikkelen, zowel in mijn privéleven als in mijn werk. Ik geloof in de ontwikkelkracht van mensen en organisaties en in de belangrijke opdracht waar onderwijs- en opvangorganisaties voor staan.

Kinderen van nu groeien op als wereldburger. De laatste decennia zien we doorlopende ontwikkelingen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Deze evoluerende contexten hebben enorme impact op het educatief motief van scholen en kindcentra, en daarmee ook op de kennis, vaardigheden en rolopvatting van organisaties en professionals. Met elkaar staan we voor de opgave om binnen dit spectrum rijke ontwikkelkansen voor kinderen, volwassenen en organisaties te creëren.

Vanuit mijn ruime ervaring als (meer) scholendirecteur en kindcentrumleider kan ik waarde toevoegen in de vaak impactvolle processen op het gebied van organisatieontwikkeling, kwaliteit, imago, leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur. Mijn aanpak is doelgericht, ik focus mij met name op duurzame ontwikkeling en doe dit altijd in samenhang met de context en strategische opdracht van de organisatie. Als onderwijs- en organisatieadviseur bij BCO ben ik complementair aan de vragen en uitdagingen van organisaties en teams, door te ondersteunen, te inspireren of door positief kritisch mee te denken in o.a. veranderprocessen.

Specifieke thema’s waar ik me als resultaatverantwoordelijke en procesbegeleider mee bezig heb gehouden zijn fusietrajecten, IKC ontwikkeling, interprofessioneel samenwerken, professionele cultuur, gepersonaliseerd leren, onderwijs ontwerpen, domein- of unitonderwijs, doorgaande leerlijnen 0 -13 jaar, coaching en het inrichten van een rijke leeromgeving voor kinderen en volwassenen.

Ik kijk uit naar een kennismaking en het samen bouwen aan duurzame ontwikkeling!