Individuele coaching

Wil je als onderwijsprofessional werken aan je persoonlijke ontwikkeling?

Coachen van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders

Coachingsvragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verbeteren van het functioneren van de onderwijsprofessional in relatie tot collega’s of in relatie tot de groep of een specifieke leerling. Hierbij worden concrete handelingsalternatieven besproken op het gebied van interactie, instructie en klassenmanagement. Ook kunnen coachingsvragen gericht zijn op het vergroten van het welbevinden van de onderwijsprofessional. Bij de coachingstrajecten zal expliciet aandacht besteed worden aan de sterke kanten van de onderwijsprofessional. Wij bieden ook coaching met behulp van beeldbegeleiding (SVIB).

Coachen van leidinggevenden, teamleiders en directeuren

Jij bent de inspiratiebron voor je collega’s. Je wilt hen laten werken vanuit hun eigen kracht en talent. Maar je hebt ook jouw belang als leidinggevende, directeur of bestuurslid en wilt de team- en organisatiedoelen halen. Kan dat samengaan? We bevragen je als critical friend en inspireren je vanuit onze expertise. Zo helpen we je jouw leiderschap te vergroten of versterken. Bijvoorbeeld door weloverwogen keuzes te maken. Wat doe je wel en wat doe je niet? Samen zorgen er voor dat je collega’s in beweging komen en vergroten het zelfsturend vermogen van jouw organisatie.

Heb je een coachingsvraag of wil je meer weten?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.