Teamontwikkeling

Zijn jullie met je team op zoek naar manieren waarop jullie samen sterker worden en iedereen in zijn kracht staat?

Onze onderwijsadviseurs hebben veel teams in het primair en voortgezet onderwijs verder kunnen helpen met:

  • een gedragen en gemeenschappelijke visie
  • samenwerken en teamcommunicatie
  • het versterken van de professionele cultuur
  • het optimaal benutten van ieders talenten in een team

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om onder begeleiding van onze adviseurs aan de slag te gaan met inhoudelijke onderwerpen als handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD), omgaan met leerlinggedrag in het po of vo, sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies, interactie, didactiek en instructie en klassenmanagement.

Drijfverenmethodiek ME+U

Een drijfverenmethodiek voor persoonlijke ontwikkeling en samenwerking die tijdens teamtrajecten en individuele trajecten ingezet kan worden is ME+U. Bij deze methode leer je hoe je meer jezelf kunt zijn, hoe jij je kunt ontwikkelen en hoe je de samenwerking binnen je team kan optimaliseren. Je leert je eigen drijfveren kennen, maar juist ook die van een ander. En, heel belangrijk, je leert erover met elkaar in gesprek gaan. Daphne Tuijtel is gecertificeerd ME+U trainer en vertelt je hier graag meer over.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de ontwikkeling van jouw onderwijsteam? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.