Leerkrachten leidend bij schoolontwikkeling in kindcentrum

Auteur:  Ruud van der Donk Datum:  16 april, 2019

Bij De Raagten in Beek en Donk nemen alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers deel aan één van de vier expertisegroepen die het kindcentrum telt. De schoolontwikkeling ligt grotendeels op hun bordje.

Schoolleider Geja Raaijmakers doet daarvoor bewust een stapje terug. ‘Dat mensen deskundig en bevlogen zijn, maakt het gemakkelijker om te delegeren.’

‘Expertiseteam geeft mij energie’

In 2016 gooit schoolleider Geja Raaijmakers het over een andere boeg. Ze wil meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven aan haar team, talenten beter benutten en de doorgaande lijn van kinderopvang naar basisschool versterken. In BCO ziet zij een goede partner om hierin te ondersteunen.

Rijnlands model

‘Al snel zijn er vier expertiseteams: het Taalveranderteam, Rekenverbeterteam, Leerlingenzorgteam en het Innovatieteam. De teams hebben de vrijheid om hun ideeën en aanpakken in praktijk te brengen. Zo werken ze aan de schoolontwikkeling, de verbetering van het onderwijs, de doorgaande lijn en de leeropbrengsten. Ik wil mijn directeurschap invullen volgens het Rijnlands model’, zegt Geja Raaijmakers. ‘Niet wie de baas is mag het zeggen, maar degene die het weet. En dat zijn de leerkrachten en pedagogisch medewerkers.’ Tegelijkertijd vindt ze het spannend om een stapje terug te doen. ‘Ik moet soms op mijn handen zitten als een team iets heeft bedacht.’ Als lid van het Ontwikkelteam Nederlands bij Curriculum.nu draagt Geja bij aan het onderwijs van de toekomst. Daardoor is ze ook regelmatig van school weg. ‘Het is dan fijn om te weten dat het onderwijsproces in ons kindcentrum goed doorloopt.’ Ze vervolgt: ‘Dankzij mijn rol bij Curriculum.nu kunnen we als school bovendien voorsorteren op onderwijsvernieuwingen. De expertiseteams maken gebruik van deze informatievoorsprong en BCO denkt er constructief in mee.’

Meervoudige Intelligentie

Leerkracht Laura Vlemmix (groep 8) kreeg van Stichting Eenbes Basisonderwijs de kans om een Master Leren & Innoveren te volgen. ‘In het Innovatieteam kan ik mijn kennis goed kwijt’, zegt ze. ‘We denken samen na over doorgaande leerlijnen en komen tot vernieuwende ideeën.’ Zo stelt het Innovatieteam – met impulsgelden – een projectplan op om binnen het concept van Meervoudige Intelligentie aan de slag te gaan. ‘Als Innovatieteam krijgen we veel ruimte om de groepen een boost te geven. Ik krijg daar enorm veel energie van.’

Moment Coaching

In enthousiasme doet leerkracht Robin van den Eertwegh (groep 6) niet onder voor zijn collega. Hij combineert het voorzitterschap van het Rekenverbeterteam met een opleiding tot rekencoördinator. ‘In ons team bespreken we coöperatieve werkvormen waarmee we vervolgens oefenen. We kijken bij elkaar in de klas aan de hand van een kijkwijzer.’ Om elkaar vooruit te helpen hanteren ze een vorm van Moment Coaching, aangereikt door de adviseurs van BCO. ‘Als verbeterteam houden we het proces van rekenen in de gaten, maar de leerkracht blijft de expert in de eigen klas.’ Tijdens studiedagen zorgt het team van Robin voor inhoudelijke inbreng. ‘Zo maken we de olievlek groter. En bij ouderbijeenkomsten laten we ouders ervaren hoe coöperatief leren in de praktijk werkt.’

Doorgaande leerlijnen

Elk expertiseteam krijgt begeleiding van een BCO-adviseur. ‘We hebben als team erg veel ideeën’, zegt Laura. ‘De adviseurs zorgen ervoor dat we eerst de basis op orde hebben en dat we planmatig met coöperatieve werkvormen aan de slag gaan.’ Robin vult aan: ‘Als we in de lerarenkamer rondom onze poster met werkvormen en doorgaande leerlijnen staan, bespreken we met hen de voortgang en de aandachtspunten.’

Geja Raaijmakers, schoolleider kindcentrum De Raagten in Beek en Donk

"We staan op het punt dat de expertiseteams ook de kwaliteit gaan bekijken"

Geja Raaijmakers, schoolleider kindcentrum De Raagten in Beek en Donk

Oogstdagen

Terwijl de expertiseteams hun stappen vooruit zetten, kijkt Geja samen met BCO-adviseur Miranda Peeters en de ib’er of alle inspanningen ook in de beloofde opbrengsten resulteren. ‘Ik duid de trendanalyses’, zegt Miranda, die het werk van de adviseurs coördineert. ‘En ik blijf scherp op de kwaliteit. Het is mooi dat Geja en ik vaak groen licht kunnen geven.’ Vervolgstappen liggen dan ook in het verschiet. Geja: ‘We staan op het punt dat de expertiseteams ook de kwaliteit gaan bekijken. Dan is het écht helemaal in hun handen.’ De jaarlijkse ‘oogstdag’, waarop alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers de voortgang bespreken, geven haar het vertrouwen dat het goed komt. ‘Op zo’n oogstdag komen de nieuwe ideeën en de tijdpaden op tafel. En dan vieren we wat we hebben bereikt. Met z’n allen.’

Wil je ook aan de slag met visie- en organisatieontwikkeling op jouw school?

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.