De ontwikkeling van een IKC

Ben je als organisatie, gemeente of beleidsbeslisser betrokken bij het ontwikkelen van een (integraal) kindcentrum, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of ben je klaar voor de volgende fase voor jullie IKC?

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zijn op zoek naar doorlopende ontwikkelings- en leerlijnen in pedagogiek en didactiek om te komen tot een doorlopend aanbod voor alle kinderen.

We kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingsfase waarin jullie zitten. Dit kan zijn op het vlak van scenariobeschrijving, maar ook missie en visie ontwikkeling, teamontwikkeling (voorschool en school), projectmanagement en bijvoorbeeld leren anders organiseren. Vanuit het gedachtegoed: 1 IKC, 1 visie, 1 team ondersteunen wij jullie bij het richten, inrichten en verrichten binnen de eigen context. Samen laten wij jullie IKC groeien in de praktijk zodat er een voorziening ontstaat waarin alle kinderen zich voortdurend en breed kunnen ontwikkelen.

In gesprek met alle betrokkenen krijgen de 7 pijlers al werkende vorm en ontstaat er een voorziening waarin alle belangen van diverse partijen samenkomen.

De 7 pijlers van een IKC

Leren en ontwikkelen
Wat is onze visie op leren en ontwikkelen? Hoe realiseren we een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar?
Ondersteuningsketen
Hoe zorgen we voor een effectieve samenwerking binnen onze ondersteuningsketen onderwijs, opvang en jeugdzorg?
Sociale domein
Welke partners in de omgeving spelen een rol in de ontwikkeling van kinderen? Op welke wijze participeren zij in het kindcentrum?
Organisatie
Wat is een passende organisatiestructuur binnen de visie van het kindcentrum? Wat betekent dit voor de inrichting van ruimtes, openingstijden, ruimtes etc.
Professionals
Op welke wijze werken professionals samen in het kindcentrum? Wat is de visie op leiderschap?
Communicatie
Hoe communiceren we congruent vanuit onze gezamenlijke visie? Welke instrumenten zetten we daarvoor in?
Bedrijfsvoering
Welke bedrijfsvoering is passend bij de ambities van het kindcentrum? Wat betekent dit voor de organisatorische, financiële, personele en juridische keuzes die er gemaakt (moeten) worden?

Wil je meer weten over de voordelen van een IKC of heb je ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van een IKC?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.