Gerlie Bremmers

adviseur

Ik geloof in de ontwikkelkracht van ieder mens, groot en klein.

Met veel enthousiasme ben ik als onderwijsadviseur actief voor en met de mensen die werken met het jonge kind binnen de voor- en vroegschoolse ecducatie.

Ik heb ruime ervaring als trainer voor de VVE methodieken Speelplezier en UK & Puk. Veel cursussen en trainingen die ik volg en/of verzorg hebben ergens een verbinding met het jonge kind. Van opbrengstbewust handelen en vroeg vreemde talen onderwijs (Early Bird) tot onderzoekend leren. Dit schooljaar ben ik tevens gestart met het verzorgen van taalscholing voor pedagogisch medewerkers.

Mensen die trainingen bij mij volgen ervaren mij als energiek en inspirerend. Coaching op de werkvloer en het vormgeven van een uitdagende speelleeromgeving ervaar ik als krachtige instrumenten en twee van de vele leuke aspecten van mijn werk.

Gerlie Bremmers is betrokken bij de volgende diensten