Scholing & advisering in de voor- en vroegschool

Ben je op zoek naar een (na)-scholing en begeleiding voor professionals in de voor- en vroegschool?

Naast de certificeringstrajecten in een VVE-methodiek hebben onze adviseurs veel ervaring met (na)scholing en advisering op het gebied van de voor- en vroegschool. Zo kan er een traject op maat worden samengesteld op diverse onderwerpen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de doorgaande lijn peuters-kleuters, spelend leren, ouderbetrokkenheid, communiceren met ouders, boeiend gedrag, het volgsysteem en een beredeneerd aanbod, ondersteunende gebaren en taalstimulering.

Ga direct naar:

VVE en ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de pijlers van VVE. Een educatief partnerschap met ouders is een belangrijke succesfactor in de ontwikkeling van het kind. Onze adviseurs jonge kind kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten hierin (na)scholen en begeleiden.

Denk aan onderwerpen als:

  • Het betrekken van ouders bij ontwikkelingsstimulerende activiteiten
  • Het voeren van (moeilijke) oudergesprekken over de ontwikkeling van kinderen
  • Basisvaardigheden in de communicatie met ouders die ze gericht kunnen inzetten
  • Het komen tot een ouderbeleidsplan

VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2

Werk je in een kleutergroep en wil je meer weten van VVE, het landelijk beleid en de ontwikkeling van het jonge kind? Volg dan deze scholing speciaal gericht op professionalisering van onderwijsprofessionals groep 1-2. Hiermee werk je aan een goede basis voor VVE in je eigen groep, op school en in de samenwerking met de kinderopvang.

Duur

7 bijeenkomsten van 2 uur en een kwartier.

Bewijs van deelname

Na deelname aan alle bijeenkomsten ontvang je een bewijs van deelname scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2.

Cursusleiders

Alice van der Horst, Maartje Postma, Daphne Goossen

Kosten 

€ 690,- per deelnemer*

*Er is de mogelijkheid om de scholing uit te breiden met een locatie bezoek en/of coaching op jouw werkplek. Indien gewenst zal de adviseur hierover afstemmen met de deelnemer.

Locatie | Datum
De scholing wordt gegeven op drie locaties: Venlo, Helmond en Eindhoven.
Een aanbod voor een eigen locatie op maat afstemmen? Neem gerust contact op met één van de adviseurs.

  • Scholing VVE voor onderwijsprofessionals groep 1-2 - locatie Venlo, Helmond en Eindhoven Lees meer

Boeiend gedrag

Jonge kinderen kunnen opvallend of storend gedrag vertonen in een groep. Wat is leeftijdsadequaat gedrag en wat niet? Wat kun je als pedagogisch medewerker of leerkracht zelf doen om gedrag positief te beïnvloeden? Wanneer dient er intern en/of externe hulp ingeschakeld te worden en welke mogelijkheden zijn er dan? Onze adviseurs verzorgen scholing en (beleid)sadvisering op dit gebied.

Communiceren met ouders

Het goed communiceren met ouders vergt van pedagogisch medewerkers en leerkrachten een groot aantal vaardigheden. Wat te doen als er een ‘slecht nieuws gesprek’ moet worden gevoerd? En hoe ga je om met die ‘lastige ouder’? In een scholing kan worden ingegaan op hoe je gesprekken kunt aanpakken en wat helpend is in verschillende situaties. Hierbij wordt uitgegaan van eigen casussen uit de praktijk en de inhoud van scholing wordt afgestemd op de vraag van de klant.

Executieve functies bij het jonge kind

Je kent ze wel: leerlingen die wiebelen op hun stoel, zich moeilijk kunnen focussen, veel aansturing nodig hebben en problemen ondervinden in de taakaanpak, planning en organisatie.

Het ontwikkelen van deze functies blijkt een succesfactor te zijn voor school- en levensgeluk. De executieve functies, een groep hersenprocessen, zijn verantwoordelijk voor het beheren van informatie en het goed uitvoeren van taken die nodig zijn om op school te slagen. De leerlingen met zwakke executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’, maar worstelen met het ‘hoe’. Deze leerlingen hebben de volwassene nodig om het ‘hoe’ vorm te geven en deze executieve functies verder te ontwikkelen. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Wij begeleiden je graag bij hoe je deze executieve functies al kunt stimuleren bij jonge kinderen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Scholing Ruimte voor baby's

Wil je als pedagogisch medewerker op de babygroep meer bewust worden van jouw pedagogisch handelen en ervaren hoe je het verschil voor een baby kunt maken?

Duur

5 bijeenkomsten van 2,5 uur. De totale studiebelasting van deze cursus bedraagt circa 30-40 uur.

Verplicht voor

Pedagogisch medewerkers die werken met baby’s (met ingang van 1 januari 2023 is specifieke scholing verplicht).

Cursusleider

Annemieke Vercoulen of Gerlie Bremmers

Certificaat

Na deelname aan alle bijeenkomsten ontvang je een certificaat Ruimte voor baby’s dat voldoet aan de wet IKK.

Kosten 

€ 595,- per deelnemer

Locatie | Datum 

3 september 2024

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden.