Ontwikkelingsvolgsystemen en handelingsgericht werken

Ben je op zoek naar hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen goed in kaart kunt brengen?

Hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen kan observeren, registreren en op basis daarvan een beredeneerd aanbod kunt samenstellen? Of wil je meer uit het volgsysteem halen wat nu gebruikt wordt op je locatie?

Wij laten zien welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen passend bij jullie visie op het werken met jonge kinderen. Daarnaast ondersteunen wij pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het handelingsgericht werken met het volgsysteem.

Oriëntatie in ontwikkelingsvolgsystemen voor kleuters

KIJK!, Looqin, HOREB, Cito Kleuter in beeld, Parnassys, MijnKleutergroep, Digikeuzebord of volgsystemen van de methodieken Speelplezier en Kleuterplein. Allerlei middelen om de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen. Deze verschillen van elkaar in wijze van registreren en mogelijkheden die het biedt voor het aanbod en gesprekken met ouders. Wij laten jullie graag zien wat de uitgangspunten en mogelijkheden van de beschikbare middelen zijn. Hierbij kunnen we ondersteunen in het maken van de keuze voor een volgsysteem die aansluit bij jullie visie op het werken met jonge kinderen.

Wil je de totale ontwikkeling van jouw dreumes, peuter of kleuter in beeld krijgen met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK!? Jouw aanbod afstemmen op de ontwikkelbehoeften van het kind? Wij geven basistrainingen in KIJK!. Daarnaast bieden wij scholingen op maat voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die al wat langer met KIJK! werken, maar nog optimaler met het ontwikkelingsvolgsysteem willen werken.

Locatie | datum

  • Basiscursus KIJK! voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten Lees meer

Werken met een volgsysteem binnen een beredeneerd aanbod

Door gebruik te maken van jouw observaties en registraties kun je een passend en beredeneerd aanbod samenstellen, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat je de ontwikkeling van alle kinderen volgt? Wat betekenen de geobserveerde en geregistreerde gegevens, zowel op kind- als op groepsniveau? Hoe zorg je voor een aanbod dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van alle kinderen? Wij begeleiden je graag in het handelingsgericht werken met het volgsysteem.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem voor de mogelijkheden of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.