Organisatie van activiteitenaanbod voor het jonge kind

Hoe werk jij als leerkracht onderbouw aan de ontwikkeling van spelende en ontdekkende kinderen?

Geef je het aanbod vorm vanuit de leerlijnen en doelen van SLO? Maak je je eigen thema’s? Of heb je behoefte aan een inhoud die al voorbereid is en structuur geeft? Wij adviseren over het inrichten van een rijke speelleeromgeving, beredeneerd thematisch werken en bieden scholing en implementatie van diverse methodieken.

Rijke speelleeromgeving

Het jonge kind en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het spel is voor het jonge kind de manier om zich te ontwikkelen. Hoe kun je als leerkracht deze typerende en krachtige manier van leren van kleuters optimaal benutten? Het start met een rijke, uitdagende speelleeromgeving voor ieder kind, waarin de professional het spel begeleidt. Wil jij jouw speelleeromgeving onder de loep nemen of graag verrijken? Onze adviseurs komen graag in je lokaal kijken.

Thematiseren

Wil jij samen met de kinderen een thema opzetten? Dan ben je aan het thematiseren. Jij bereidt de grote lijn voor, start met prikkelende activiteiten waarmee de verhalen van de kinderen worden geuit en tot leven komen. Jij luistert en kijkt en je luistert en kijkt nog eens. Samen met de kinderen creëer je samenhangende activiteiten en doorloop je de verdiepende fasen binnen het thema. Klinkt het logisch, maar laat jouw groep toch wat anders zien? Benieuwd hoe jij met jouw groep kan leren thematiseren? Kennisdeling, praktijkervaring, feedbackgesprek en individuele begeleiding behoren tot de mogelijkheden om dit traject samen te bewandelen.

Beredeneerd aanbod

Heb jij een samenhangend en betekenisvol aanbod in jouw groep, maar twijfel je of alle leer- en ontwikkelingsdoelen voldoende aan bod komen? Vind je het lastig om de activiteiten aan te laten sluiten bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van alle kinderen? Wij helpen je om brede, doelgerichte en uitdagende activiteiten voor de kinderen in jouw groep op te zetten. We kijken graag samen terug of jij en de kinderen er voldoende van hebben geprofiteerd.

Scholing en implementatie methodieken

Ben je op zoek naar een erkend kleuterprogramma waarin alle ontwikkelingslijnen zijn geïntegreerd? Wij bieden training, begeleiding en nascholing aan voor de volgende erkende methodieken:

Speelplezier

Wil je als leerkracht spel in je aanbod integreren en ook houvast van een methode ervaren? Dat kan met Speelplezier, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Onze gecertificeerde adviseurs bespreken graag de mogelijkheden met je. We bieden volledige certificeringstrajecten en losse modules.

 

  • 25 september 2024 - Inspiratiemiddag Speelplezier - Heerlen
  • Stap voor stap scholing Speelplezier (tevens hercertificeringstraject) Bekijk de mogelijkheden

Basisontwikkeling

Wil jij echt contact maken met je kinderen en vertrekken vanuit wat voor hen betekenis heeft? Dat kan met het ontwikkelingsgericht werken van Basisontwikkeling, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 5 en 6 jaar. Onze gecertificeerde adviseurs gaan met je in gesprek om je beginsituatie in beeld te brengen en bespreken met je wat een volgende stap in je ontwikkeling kan zijn. Een scholing Zin in lezen, HOREB, thematiseren en begeleiding op de werkvloer behoren tot de mogelijkheden.

Kleuterplein

Wil je als leerkracht onderbouw werken met een methode met uitgewerkte activiteiten? Dat kan met Kleuterplein, een integraal programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal-lezen en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden scholing op maat aan om de mogelijkheden van de methode goed te leren kennen en optimaal te kunnen gebruiken in de praktijk.

Stapel op

Wil jij vrijheid in het kiezen van je thema’s, maar houvast bij het creëren van je doelgerichte activiteitenaanbod? Dan is Stapel op iets voor jou! Informeer naar de mogelijkheden bij onze adviseurs.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of een vrijblijvend gesprek.