TERUG NAAR ONS TEAM

Jochem Gerrits

senior adviseur

Jochem Gerrits

senior adviseur

"Met elf individuele spelers win je een wedstrijd, met een team win je de competitie."

Het winnen van de competitie ’Vergroten van kansengelijkheid’ kan alleen als de kinderopvang, het onderwijs en de zorgpartners effectief samenwerken aan hun gemeenschappelijk gedragen doel.

Ik adviseer en ondersteun scholen, besturen en gemeenten vanuit gedrevenheid, enthousiasme, positiviteit, resultaatgerichtheid en lef. Mijn drijfveer is het ontwikkelvermogen van organisaties te vergroten, zodat ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen met het bereiken van hun gemeenschappelijk gedragen ambities en doelstellingen.

Vanuit mijn ervaring leg ik verbinding tussen het strategisch, tactisch en operationeel beleid en het handelen van de professionals. Mijn accent ligt voornamelijk op het ontwikkelen van een professionele en daadkrachtige samenwerking tussen professionals en/of organisaties richting een effectieve team- en kwaliteitscultuur.

Ik adviseer en ondersteun scholen, besturen en gemeenten bij:

  • het effectief en multidisciplinair samenwerken aan een ononderbroken ontwikkelingslijn 0–13 jaar. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid binnen een (integraal) kindcentrum.
  • het bereiken van hun resultaatafspraken door het ontwikkelen van een professionele team- en kwaliteitscultuur.
  • het ontwikkelen, herijken, uitvoeren en borgen van hun missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten.
  • het anticiperen op een veranderende context door hun organisatie anders in te richten, zodat hun missie, visie en doelstellingen toch bereikt kunnen worden.
  • het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van hun OAB/VVE beleid.
  • (gedeeld) leiderschap binnen de organisatie.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Jochem bij betrokken is.