TERUG NAAR ONS TEAM

Jochem Gerrits

senior adviseur

Jochem Gerrits

senior adviseur

"Met elf individuele spelers win je een wedstrijd, met een team win je de competitie."

Ouders zeggen vaak: ‘Op die school daar staat een echt team!’ Maar wat is nu een team? Wat zorgt ervoor dat ouders vertrouwen hebben in dit team? Wat zorgt ervoor dat professionals niet weggaan naar een andere school? Wat zorgt ervoor dat andere collega’s van de stichting bij dit team willen horen?

Een team is meer dan het gemeenschappelijk uitdragen van een visie of missie. Het gaat om wat je echt voor elkaar en vooral voor de kinderen wil betekenen. Wat je samen zegt, samen doet en het plezier dat je samen uitstraalt.

In de afgelopen 23 jaar heb ik als leerkracht, teamleider en (meerschoolse) directeur de veranderkracht van diverse teams mogen ervaren. Samen hebben we onderstaande resultaten kunnen bereiken:

  • Een team dat het predicaat ‘zeer zwakke school’ om heeft gezet naar het predicaat ‘basisarrangement’.
  • Een team dat de opheffingsnorm is ontlopen en is gaan groeien door het klassikaal onderwijs los te laten en zich te ontwikkelen naar unit-onderwijs.
  • Een team dat in twee jaar tijd een flexibele organisatie heeft neergezet waarin kwalitatief onderwijs wordt gegeven aan 40 tot 60 nieuwkomers.
  • Een team dat heeft kunnen anticiperen op de enorme leerlingenkrimp van 40%.

Ik ben trots op de teams waarmee ik heb mogen samenwerken.

Mijn drijfveer is het innovatief vermogen van de professional en vooral van het team te vergroten, zodat het team zelfstandig kan anticiperen op de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Dit vraagt om situationeel en dienend leiderschap.

Waarom vind ik bovenstaande zo belangrijk?
Het raakt mij als mensen zich ongelukkig voelen binnen een groep. Dit kan een kind zijn in de klas, een collega in het team of een vriend in mijn vriendengroep. Ik wil ze graag helpen. Niet door keuzes voor de ander te maken, maar door de ander zelf keuzes te laten maken. Je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor je eigen geluk en de veranderkracht ligt in jezelf.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Jochem bij betrokken is.