Visie- en organisatieontwikkeling

Op zoek naar vernieuwing en ontwikkeling van je organisatie?

Hoe goed is jouw organisatie in het doorvoeren van vernieuwingen? Zijn jullie eindopbrengsten onvoldoende en wil je hiermee aan de slag? Functioneert het onderbouwteam als een losse afdeling binnen jullie organisatie? Zoek je naar aansluiting bij de werkwijze van de midden- bovenbouw? Is de schoolvisie weinig zichtbaar in de onderbouw? Wij kunnen je helpen met deze vragen.

Onze onderwijsadviseurs hebben al veel locaties, onderwijsorganisaties en gemeentes verder kunnen helpen met:

Visieontwikkeling
Denk aan een visie op goed onderwijs, groep 1-2-3, doorgaande lijn peuters-kleuters (ontwikkeling IKC), doorgaande lijn groep 2-3
Verandermanagement
Op een duurzame, efficiënte manier binnen een positief klimaat veranderingen realiseren. De vier pijlers van Capacity Building vormen het kader waar vanuit wij het leidinggeven versterken en de veranderkracht van de organisatie vergroten.
Ontwikkeling van beleid
Uitwerken strategisch beleidsplan, visieontwikkeling, samen werken aan een professionele leergemeenschap, invulling van een nieuw schoolconcept en het integreren van thema’s als digitale geletterdheid en mediawijsheid in het onderwijsaanbod
Opbrengsten en/of beleid in kaart brengen
Monitoren opbrengsten van VVE-beleid, het uitvoeren van audits (bijvoorbeeld een VVE-audit of taalaudit), trendanalyses maken en het stellen van streefdoelen met daarbij behorende acties zodat je in gesprek kunt gaan over de resultaten.
Versterken van het managementteam
Aan de slag met thema’s als leren in netwerken, effectief feedback geven, gedeeld leiderschap, samenwerking en communicatie en teamontwikkeling en individuele coaching

Meer weten?

Elke situatie is uniek en vraagt om een aanpak op maat. Neem contact op met Lia voor de voor- en vroegschool en Petra van den Bosch voor het primair- en voortgezet onderwijs.