Adviseur Jochem Gerrits brengt teams samen

Auteur:  Guusje Bos Datum:  9 maart, 2020

Jochem Gerrits werkt sinds schooljaar 2019-2020 bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. In dit interview vertelt hij over zijn eerdere ervaringen als directeur en zijn eerste opdrachten voor BCO.

Hoe bevalt het tot nu toe bij BCO?

Vanaf de eerste dag voelde het als een warm welkom en was ik echt onderdeel van het team. Het is super leerzaam en interessant om gebruik te maken van ieders kwaliteiten. Je hebt bijvoorbeeld iemand die sterk is in analyseren, een ander is een echter verbinder en weer anderen hebben expertises op het gebied van taal, rekenen, het jonge kind, digitale geletterdheid en gedrag. Een grote variatie aan personen en dat maakt het team heel sterk. Ik ben zelf een echte teamplayer en voel me er ook echt thuis.

Ik ben samen met 5 andere adviseurs gestart, een echte meerwaarde omdat ik vanaf het begin samen met hen heb kunnen optrekken. Er is ruimte om goede momenten met elkaar te delen, maar ook ontwikkelpunten en  vragen te stellen. We worden op een fijne manier begeleid door onze coach en collega Rob van den Broek.

Waarom heb je voor BCO gekozen en ben je niet blijven werken als directeur?

Ik wil altijd blijven leren en na 9,5 jaar voelde het voor mij niet meer passend om mezelf en de school met werkplezier in de goede richting te ontwikkelen. Ik heb als leerkracht altijd gezegd ‘ik werk niet alleen voor de kinderen in mijn klas’ en als directeur ‘niet alleen voor de kinderen op mijn school, maar ik werk voor alle kinderen op de wereld.’ Daarom was voor mij de overstap naar BCO logisch: nu krijg ik de mogelijkheid om voor nog meer kinderen iets te kunnen betekenen. De focus ligt voor mij weer op ontwikkeling van onderwijskwaliteit en gelukkig minder op vandalisme, huisvestingsproblemen en ad-hoc zaken. Ik houd van uitdaging en lef, dat zoek ik meestal op in mijn werk.

Met welke projecten ben je op dit moment bezig en heb je tot nu toe gedaan?

Dit schooljaar begeleid ik basisschool St. Jozef in Tegelen om te komen tot een gedragen en gemeenschappelijke visie. Dit gaat  hand in hand met teamontwikkeling. Het is super mooi om te zien hoe het team stappen maakt, zowel op professioneel als persoonlijk vlak: om goed professioneel te kunnen handelen moet je namelijk ook ontspannen kunnen zijn en je veilig voelen. Een van de leerkrachten vatte dit tijdens een van de bijeenkomsten mooi samen: ‘Ik wil graag mijn afwijkende mening kunnen zeggen’ en dat is nu met deze veilige sfeer mogelijk. Ik vind het belangrijk om de stem van de minderheid te horen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Tijdens verschillende bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor het leren van en met elkaar door formele en informele activiteiten. Om een team te worden of te zijn is het belangrijk te achterhalen wie de professional en de mens achter de professional is. Zo zijn we gestart met samen koken. In de keuken vertel je veel verhalen aan elkaar maar je ziet ook wie de regie pakt en wie niet. Bepaalde normen en waarden zie je terug.

Tijdens een bijeenkomst stond het team rond een 3d-leantafel. Dit is een planbord met als doel commitment en begrip te krijgen voor de (jaar)planning en om de professionele dialoog te ontwikkelen. Zo zag iedereen in dat alles (doel – communicatie – geld – acties – tussendoelen – werkgroepen) met elkaar verbonden is en dat samen dingen bepaald werden. Een belangrijk onderdeel van het traject is om op een professionele manier de dialoog met elkaar aan te gaan. Daarvoor heb ik de visie-dialoog kaart ingevoerd om op een gestructureerde manier de dialoog met elkaar aan te gaan. De visie-dialoogkaart kan ook ingezet worden om ouders, leerlingen groep 7/8 en andere educatieve partners bij de visie en andere ontwikkelingen te betrekken. Elkaar kunnen bevragen en doorvragen zonder de mens te raken, maar wel het professioneel handelen gekoppeld aan de normen en waarden van de school.

Daarnaast verzorg ik de VVE-Monitor voor 18 gemeenten. Ik voer gesprekken met ambtenaren en VVE-werkgroepen op gemeentelijk niveau. Vervolgens worden vragenlijsten opgesteld, de resultaten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de VVE-werkgroepen om samen tot resultaatafspraken te komen.

Ook begeleid ik stichting Wijzers in Onderwijs met betrekking tot de kwaliteitscyclus en heb ik voor Medilex 3 workshops verzorgd voor intern begeleiders over kwaliteitszorg en verandermanagement. Ik verzorg 1-op-1 coaching van pedagogisch medewerkers, startende leerkrachten en directeuren gericht op de communicatie en het professioneel en daadkrachtig handelen. Daarnaast begeleid ik momenteel twee scholen naar een 5 gelijke dagen rooster.

Welke ervaringen uit het verleden heb je meegenomen in je werk?

Bijna 18 jaar geleden heb ik als directeur een school begeleid van een zeer zwakke school naar een basisarrangement. Samen met het team kwamen we tot de conclusie dat ‘team onderwijs op maat’ (TOM) het meest geschikt was om de kwaliteit snel en structureel te verbeteren. Het team heeft toen gekozen om met meerdere professionals voor een heterogene groep in Units te gaan werken. De laatste 9,5 jaar als directeur op de Josefschool in Overloon was mijn voornaamste opdracht te anticiperen op de grote leerlingenkrimp. Het leerlingenaantal daalde in 9 jaar van 480 naar 230 reguliere kinderen uit Overloon. Dat had consequenties voor de organisatie, het personeel en de huisvesting. Daarnaast kwam er 6 jaar geleden een AZC in Overloon. Voor de integratie en organisatie van onderwijs aan de asielzoekerskinderen op de Josefschool richtte ik samen met de schakelklascoördinator en de directie van basisschool Leander uit Sint Anthonis de schakelklassen in. Een heel leerzaam proces waarbij ik veel heb geleerd uit de praktijk en van de mensen om me heen.

Wat zijn je sterke kanten als onderwijsadviseur?

Het leukste vind ik activiteiten op strategisch en tactisch niveau. Ze zeggen dat ik de strategische taal goed kan vertalen naar de operationele taal. Wat staat er in een strategisch beleidsplan en wat betekent dit nu voor de school? Wat zegt een visie en wat betekent dit voor het handelen van de professionals, de leerlingen, de ouders, de educatieve partners en de inrichting van het gebouw?

Ik ben een echte verbinder, een mensen-mens. Ik geef ruimte waar nodig en ben daadkrachtig als er gestuurd moet worden om de doelen te bereiken. Daarnaast kan ik goed luisteren en vragen stellen om te achterhalen wat iemand echt bedoelt en maak keuzes om de doelen te kunnen bereiken. Heb ik het gevoel dat een doel niet bereikt gaat worden, dan stuur ik bij. Als iets niet werkt, dan moet je iets anders proberen. Soms kunnen mensen geen keuzes maken of zijn ze bang om verkeerde keuzes te maken. Ik zeg altijd: ‘geen keuze is geen goede keuze, niets doen is geen optie’.

Wil je ook aan de slag met de ontwikkeling van jouw team?

Tijdens een bijeenkomst stond het team rond een 3d-leantafel. Dit is een planbord met als doel commitment en begrip te krijgen voor de (jaar)planning en om de professionele dialoog te ontwikkelen. Zo zag iedereen in dat alles (doel – communicatie – geld – acties – tussendoelen – werkgroepen) met elkaar verbonden is en dat samen dingen bepaald werden. Een belangrijk onderdeel van het traject is om op een professionele manier de dialoog met elkaar aan te gaan. Daarvoor heb ik de visie-dialoog kaart ingevoerd om op een gestructureerde manier de dialoog met elkaar aan te gaan. De visie-dialoogkaart kan ook ingezet worden om ouders, leerlingen groep 7/8 en andere educatieve partners bij de visie en andere ontwikkelingen te betrekken. Elkaar kunnen bevragen en doorvragen zonder de mens te raken, maar wel het professioneel handelen gekoppeld aan de normen en waarden van de school.

Meer weten?

Neem contact op met Jochem.