Teamfoto in 1 dag

Dienst

Je wilt je school ontwikkelen tot lerende organisatie, je team motiveren en betrekken om samen continue het onderwijs te ontwikkelen en daarmee de onderwijskwaliteit te verhogen.

Kenmerken van een lerende organisatie zijn onder meer het leren in teamverband met een duidelijke structuur, een lerende cultuur met een mentaliteit van ‘het kan steeds beter’ en een directie die het leren faciliteert en stimuleert. Welke kenmerken herken je al op jouw school?

Teamfoto als start van een film

Door een teamfoto in een dag te maken helpen wij je de talenten van je team in kaart te brengen. Op basis daarvan komen we tot ideeën over hoe je deze talenten zo goed mogelijk kunt benutten om je visie krachtig(er) uit te dragen. We stellen ons daarbij op als critical friend. Samen kijken we waar de ontwikkelkracht van je team ligt en wat kansrijke mogelijkheden zijn om het leren in je organisatie te versterken. Wat is jouw verderkomstrategie?

Ervaring uit de praktijk

Waar staan we als school, welke talenten hebben we binnen ons team en hoe kunnen we verder professionaliseren? Vragen die Jennifer Bakker, directeur van Evangelische Basisschool Online in Eindhoven, bewogen om BCO in te schakelen voor een frisse, scherpe blik. ‘We kregen een duidelijk beeld van wat we goed doen en tegelijkertijd nuttige feedback op ons onderwijsproces. Vanuit die basis kunnen we nu verder bouwen.’

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2017