Inzet van gedragswetenschappers in het voortgezet onderwijs

Ben je als school in het voortgezet onderwijs op zoek naar een gedragswetenschapper die ondersteuning kan bieden aan jouw organisatie? Wil je graag iemand die structureel meedenkt over en kennis heeft van gedragsvraagstukken?

Onze gedragswetenschappers, met een achtergrond als orthopedagoog of (GZ-)psycholoog, hebben ervaring op diverse scholen in het voortgezet onderwijs in de regio en hebben zowel kennis van het onderwijs als de zorg. De gedragswetenschapper wordt onderdeel van het ondersteuningsteam, zorgadviesteam of onderwijsadviesteam zodat je kunt aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van elke leerling en iedere groep.

We zorgen altijd voor een aanbod op maat en de taken variëren per school.

Enkele voorbeelden van taken die we op kunnen pakken:

Zorgen voor een goede probleemanalyse
Waardoor worden de problemen van een leerling (of groep) verklaard? Welke belemmerende en compenserende factoren spelen een rol? In dit kader kan de gedragswetenschapper gesprekken voeren met mentor, docenten, leerling en ouders. Ook kunnen klassenobservaties plaatsvinden of kan er (oriënterend) handelingsgericht psycho-onderzoek gedaan worden.
Het geven van handelingsgerichte adviezen
Gericht op individuele leerlingen of op de hele groep) aan mentor, docenten, leerling en ouders.
Het coachen van mentoren en docenten
Bij de ondersteuning van een leerling of bij het omgaan met de groep.
Aanbieden van korte begeleidingstrajecten aan leerlingen
Op het gebied van bijvoorbeeld faalangst, emotieregulatie, executieve functies, etc. Daarnaast begeleiden we ambulant begeleiders bij het uitvoeren van dergelijke trajecten.
Meedenken met de ondersteuningscoördinator
Inzake casuïstiek en vragen over de ondersteuningsstructuur van de school.
Het verbinden van onderwijs-zorg
Door bijvoorbeeld contacten te onderhouden met GGZ-deskundigen en andere externe instanties.
Het schrijven van probleemverklaringen
Bij aanmelding van een leerling bij het Ondersteuningsloket van het samenwerkingsverband.

Afhankelijk van de afspraken zijn onze gedragswetenschapper vaak halve of hele dagen in de week op locatie aanwezig waardoor ze makkelijk te bereiken zijn voor alle medewerkers en leerlingen binnen de school.

Onze gedragswetenschappers voeren ook werkzaamheden uit in primair onderwijs.

Meer informatie?

Elke situatie is uniek en vraagt daarom om een aanpak op maat. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.