Leerlingondersteuning in het primair onderwijs

Hoe kun je als leerkracht tegemoetkomen aan de verschillende onderwijsbehoeften in je groep? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen die moeite hebben op het gebied van leren en gedrag voldoende ondersteuning krijgen en iedereen passend onderwijs krijgt?

Pedagogisch optimisme is het uitgangspunt

De aanpak van Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) is de onderlegger onder al onze werkzaamheden: we gaan uit van de kracht van de leerling én de leerkracht en bieden onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Bekijk ook een ons magazine over Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD), waarvan pedagogisch optimisme de basis is.

Lees het magazine

Het doel is de ontwikkeling van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te verbeteren, met kleine stapjes, door middel van vertrouwen, eigenaarschap en samenwerking met ouders.

Onze gedragswetenschappers hebben al veel scholen verder kunnen helpen met:

Onderzoek
Handelingsgerichte diagnostiek, waaronder intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek of onderzoek naar rekenproblemen. Daarnaast is screening bij aandachts- en concentratieproblemen mogelijk.
Advies
Handelingsgerichte consultaties met school (en ouders), observatie in de klas en gesprek(ken) met de leerling en afstemming met onderwijs en zorg, adviseren over de leerlingondersteuning en zorgstructuren binnen een schoolbestuur.
Ondersteuning van kinderen
Begeleidingstrajecten gericht op gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en taakwerkhouding, en onderwijsondersteuning zieke van leerlingen.

Wij ondersteunen daarnaast diverse samenwerkingsverbanden (SWV) door het geven van onafhankelijke deskundigenadviezen bij het toewijzen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).

Onze gedragswetenschappers voeren ook werkzaamheden uit in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie?

Elke situatie is uniek en vraagt daarom om een aanpak op maat. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.