Ouderbetrokkenheid

Thema

Samenwerking tussen school en ouders heeft aantoonbaar effecten op de leerresultaten en het sociale gedrag van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek. Maar hoe kom je vanuit visie op ouderbetrokkenheid tot actie?

Hoe ondersteunen wij scholen en leerkrachten?

 • Heldere visie op ouderbetrokkenheid formuleren (samen met ouders).
 • Gedragsverwachtingen afstemmen van leerkrachten naar ouders en van ouders naar leerkrachten.
 • Huidige gesprekkencyclus kritisch bekijken en mogelijk komen tot individuele gespreksarrangementen.
 • Gesprekken voeren met ouders. Een training rond gesprekstechnieken voor professionals die nog beter willen leren communiceren met ouders. Vanuit de oplossingsgerichte theorie.
 • Je eigen communicatiekwaliteiten en valkuilen in kaart brengen met de theorie van Ofman of de interactietheorie en dit koppelen aan de ouders die je tegenkomt in je eigen praktijk.

Hoe kun je ouders nog meer ondersteunen?

 • Oudercursus Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind
  Een effectieve cursus speciaal voor ouders met praktische tool om de ontwikkeling van hun kind(eren) nog beter te kunnen ondersteunen.
 • Triple P (Positive Parent Program)
  Een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.
 • Ouders en individuele ontwikkelingsplannen (IOP of portfolio)
  Een succesvolle aanpak voor het voortgezet onderwijs in het betrekken van ouders bij ontwikkelgesprekken van hun kinderen.
 • In gesprek met ouders
  Hoe zorg je voor echt contact, voor een echt gesprek en niet alleen informatie verstrekken?
 • Aan de slag met ouderbetrokkenheid
  Hoe zorg je als school voor een optimale betrokkenheid van ouders en leerkrachten die zich sterk voelen om ouders te woord te staan en grenzen aan kunnen geven?

Wil je aan de slag met de visie rondom ouderbetrokkenheid op jouw school? Wil je ouderbetrokkenheid in de voorschoolse opvang stimuleren op beleidsniveau en op de werkvloer? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ellen van der Heijden.