‘Vierjarige verdient goede samenwerking tussen kinderopvang en school’

Auteur:  Marc van de Ven Datum:  1 mei, 2023

Wat heeft een kind nodig om soepel door te stromen van de kinderopvang naar school? Met deze vraag gingen twee verschillende scholen aan de slag. BCO Onderwijsadvies en –ondersteuning begeleidde de trajecten. ‘Ze spelen goed in op de behoefte.’

Janneke Storms is relatief kort manager bij Stichting Spring Kinderopvang in Venlo. Afkomstig uit het bedrijfsleven, zag ze kansen voor een betere samenwerking tussen kinderopvang en school. ‘Op Talentencampus Venlo zitten we samen met een basisschool onder één dak. Toch kenden onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten elkaar niet heel goed.’ Ze sprak erover met teamleider Esther van der Vight van de Talentencampus. ‘Wij voelden aanvankelijk geen urgentie om te veranderen’, zegt Esther. ‘Je werkt in je eigen bubbel en vindt dat het lekker loopt. Maar een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisschool is beter voor het kind.’

Kennis, praktijk en ontmoeting

BCO-adviseur Maartje Postma werd ingeschakeld om het proces te begeleiden. In een gesprek met Esther en Janneke ontdekte ze het raakvlak voor samenwerking. ‘Leerkrachten wilden vooral kennis ontwikkelen, de pedagogisch medewerkers waren op zoek naar waardering en erkenning’, zegt ze. ‘We hebben de verbinding gevonden in de inhoud, in het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK!’ In anderhalf jaar tijd werden drie sessies belegd onder begeleiding van Maartje. ‘Door hen informatie aan te reiken en praktische oefeningen te geven, hebben ze gewerkt aan hun kennis en een verbetering van de samenwerking.’

Esther van der Vight, teamleider Talentencampus

'Leerkrachten en pedagogisch medewerkers weten elkaar steeds beter te vinden dankzij de sessies. Ze bereiden samen lesthema’s voor en sparren als er vragen zijn over een kind. De leerkrachten waarderen de professionaliteit en inbreng van de collega’s van de kinderopvang.'

Esther van der Vight, teamleider Talentencampus

Onderwijsassistent én pedagogisch medewerker

Volgens Esther weten leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar steeds beter te vinden dankzij de sessies. ‘Ze bereiden samen lesthema’s voor en sparren als er vragen zijn over een kind. De leerkrachten waarderen de professionaliteit en inbreng van de collega’s van de kinderopvang.’ Janneke beaamt dat. ‘Supergaaf vind ik dat een collega nu voor de helft bij ons werkt en de andere helft van de tijd onderwijsassistent op school is. Een peuter die overgaat naar groep 1, ziet daar dus hetzelfde, vertrouwde gezicht. Fijn voor het kind, maar ook voor ons, want wij hebben onze collega op die manier kunnen behouden. Het stimuleert bovendien de samenwerking.’

Ontmoeten en leren kennen

Janneke klopte ook bij basisschool De Regenboog in Blerick aan om de samenwerking te vergroten. Spring zit hier niet in hetzelfde pand, maar aan de andere kant van het schoolplein. De school stond direct open voor de toenadering. ‘We werkten al steeds vaker samen, maar door corona kwam dat op een laag pitje te staan’, zegt teamleider Christel Stakenborg. Ook hier inventariseerde Maartje waaraan leerkrachten en pedagogisch medewerkers behoefte hadden. ‘Zij wilden elkaar in eerste instantie vooral graag ontmoeten en leren kennen’, zegt ze. Dat gebeurde in twee sessies. Janneke: ‘Net als bij de Talentencampus begonnen we met samen eten. Dat breekt het ijs. Daarna is in gemengde groepjes gebrainstormd over samenwerkingsmogelijkheden.’ Een idee was bijvoorbeeld om bij elkaar in de groep te gaan kijken. Christel: ‘Dat is gebeurd. Iedereen vond het waardevol en leerzaam.’

Christel Stakenborg, teamleider basisschool De Regenboog

'Er zijn ideeën om thema’s samen op te pakken en kinderen samen te laten spelen. Steeds vaker vindt er ook een gezamenlijke overdracht plaats.'

Christel Stakenborg, teamleider basisschool De Regenboog

Kind gebaat bij samenwerking

Inmiddels lopen er meer initiatieven, aldus Christel. ‘Er zijn ideeën om thema’s samen op te pakken en kinderen samen te laten spelen. Steeds vaker vindt er ook een gezamenlijke overdracht plaats. In de volgende bijeenkomst kijken we of we die overdracht structureel kunnen maken.’ Die bijeenkomst is overigens zonder BCO. Een mooie ontwikkeling, aldus Maartje. ‘Wij bieden ondersteuning met als doel dat scholen er zelf mee verder kunnen. Dat gebeurt hier.’ Janneke is blij dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar nu goed weten te vinden en met elkaar sparren over de ontwikkeling van het kind. ‘De pedagogisch medewerkers voelen zich serieus genomen, hun mening telt. We willen ook de buitenschoolse opvang betrekken, want ook daar is het kind gebaat bij een nauwe samenwerking.’

 

Praktijkverhaal doorgaande lijn peuters-kleuters - overleg christel-janneke
Janneke Storms, manager bij Stichting Spring Kinderopvang

'Je moet barrières doorbreken en regelgeving werpt best wat drempels op, maar laat je daardoor niet tegenhouden. Doe wat het beste is voor het kind. Een vierjarige verdient een goede samenwerking tussen kinderopvang en school. BCO kan je daarbij helpen.'

Janneke Storms, manager bij Stichting Spring Kinderopvang

Barrières doorbreken

De scholen en Spring zijn goed te spreken over de manier waarop BCO het proces begeleid heeft. Esther: ‘De kracht van BCO en Maartje is dat ze geen standaard kunstje uitvoeren. Ze hebben veel kennis en leveren maatwerk.’ Christel vult aan: ‘Maartje weet duidelijk wat ze wil bereiken, maar speelt tegelijkertijd in op wat de groep laat zien en nodig heeft. Dat is knap.’ Samenwerking is vooral ook een kwestie van doen, besluit Janneke. ‘Je moet barrières doorbreken en regelgeving werpt best wat drempels op, maar laat je daardoor niet tegenhouden. Doe wat het beste is voor het kind. Een vierjarige verdient een goede samenwerking tussen kinderopvang en school. BCO kan je daarbij helpen.’

Ben je benieuwd hoe BCO jou kan ondersteunen om kinderen soepel te laten doorstromen van kinderopvang naar school?

Neem contact op met Maartje Postma.