BCO brengt nieuw elan in onderwijs en jeugdhulp

Auteur:  Raymond Godding Datum:  5 juli, 2023

In vier verhalen maak je kennis met onze programmaleiders onderwijs & jeugdhulp

Met de komst van vier nieuwe programmaleiders onderwijs en jeugdhulp zet BCO in op de noodzaak om antwoord te geven op actuele maatschappelijke vraagstukken, waarbij de ontwikkeling van kinderen in het geding is. Om ervoor te zorgen dat kinderen niet tussen wal en schip vallen, is een meer integrale benadering en co-creatie tussen partners in het veld van essentieel belang. Daartoe is het essentieel dat er een goede samenwerking is tussen gemeente, onderwijs, zorg en jeugdhulp. De strategisch adviseurs hebben de ervaring en expertise om deze ambities vanuit BCO te ondersteunen en effectieve verbindingen tot stand te brengen. In 4 persoonlijke praktijkverhalen stellen we hen aan je voor. Kenmerkend in de verhalen is dat zij zich thuis voelen in de complexe realiteit en de verschillende gelaagdheden die daarin een rol spelen. Ze zijn in staat om actuele vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Aan de ene kant brengen ze betekenisvol beleid mee tot stand, gevoed vanuit de wensen en behoeften van degenen die dagelijks met de materie bezig zijn. Aan de andere kant houden ze, gesteund door hun ervaringen, oog voor praktische haalbaarheid en weten ze welke consequenties gemaakte keuzes hebben voor de professionals, ouders, kinderen en jongeren voor wie we ons allemaal inzetten.