TERUG NAAR ONS TEAM

Renske de Wit

adviseur - orthopedagoog

Renske de Wit

adviseur - orthopedagoog

"Mijn missie binnen het onderwijs is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, met name kinderen met speciale behoeften."

Sommige kinderen hebben net dat beetje extra nodig om in ontwikkeling te komen of weer plezier te krijgen in het leren. Zien dat dat is gelukt en dat kinderen stappen maken, hoe klein soms ook, is het mooiste wat er is binnen het werken in het onderwijs.

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als orthopedagoog/onderwijsadviseur in de leerlingondersteuning. Op verschillende scholen binnen primair – en voortgezet onderwijs houd ik me onder andere bezig met leerlingconsultaties en diagnostiek. Ik zie het steeds weer als een uitdaging om met de leerling zelf, ouders en school op zoek te gaan naar datgene wat nodig is om het gezamenlijke doel te bereiken en de leerling een stapje verder te helpen.

Door mijn passie voor het rekenen ben ik me gaan specialiseren in diagnostiek bij rekenproblemen. Als rekenspecialist binnen BCO houd ik me dan ook bezig met het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostische rekenonderzoeken volgens het ERWD-protocol. Het in kaart brengen van hiaten in de rekenontwikkeling en de bijbehorende onderwijsbehoeften is steeds opnieuw een puzzel die nooit gaat vervelen.

Al vroeg wist ik dat ik graag met kinderen wilde werken en anderen wilde helpen. Toen ik eenmaal de keuze had gemaakt voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wist ik dat ik helemaal op mijn plek zat. Ik koos voor de afstudeerrichting ‘Leren en ontwikkeling’ en heb met veel plezier stage gelopen op een school voor speciaal basisonderwijs. In 2012 ben ik afgestudeerd en meteen daarna ben ik gestart als dyslexiebehandelaar en later heb ik de groei gemaakt naar onderwijsadviseur.