Rekenonderwijs

Hoe kun je het rekenonderwijs zo vormgeven dat er aandacht is voor alle leerlingen en hun onderwijsbehoeften? Hoe bereid je de basisschoolleerlingen goed voor op het rekenen in het voortgezet onderwijs?

Onze rekenspecialisten hebben veel ervaring met rekentrajecten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, van visieontwikkeling tot implementatie.

Goed rekenonderwijs: de leerlingen en hun onderwijsbehoeften zijn het uitgangspunt en de school en leerkracht hebben de regie. Zo zijn leerlingen betrokken en behaal je maximale leeropbrengsten. Ook in scholen die het jaarklassensysteem loslaten.

In de praktijk betekent dit dat wij vaardigheden van leerkrachten versterken en krachtige verbindingen maken met eigenaarschap, gepersonaliseerd leren, digitale geletterdheid en onderzoekend leren.

Theoretisch kader voor goed rekenonderwijs

Dit kader gebruiken we om gemeenschappelijke taal te creëren en voor het maken van theoretisch onderbouwde keuzes in het rekenonderwijs. theoretisch onderbouwde keuzes.

Het ’theoretisch kader voor goed rekenonderwijs’ toont drie modellen uit het ‘Protocol ERWD’ in samenhang. Van boven naar beneden: hoofdfasenmodel rekenen, drieslagmodel (rekenproces in de rekenles) en handelingsmodel (reken-wiskundige ontwikkeling van een leerling).

Onze rekenspecialisten kunnen het rekenonderwijs in jouw school versterken met een passende oplossing op maat. Daarnaast staan ze voor een duurzame aanpak: de professional wordt dusdanig door onze rekenspecialisten opgeleid dat de professional op eigen kracht verder kan, wanneer de rekenspecialist de school verlaat. We hebben rekenspecialisten die actief zijn in de groepen 1-8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Ontwikkeling van beleid

Visieontwikkeling goed reken-/wiskundeonderwijs, vertalen van passende perspectieven en protocol ERWD naar de eigen onderwijspraktijk en zorgstructuur, methodekeuze en implementatietrajecten (op een duurzame manier rekenen implementeren in het onderwijs), het formuleren van passende perspectieven en ambities.

Scholing en coaching

Werken aan verbetering van het rekenonderwijs, het verbeteren van leerkrachtvaardigheden, coöperatief leren en rekenen, rekenonderwijs in een combinatiegroep, diagnostische rekengesprekken, het in kaart brengen van de rekendoelen en zorgen dat deze aansluiten bij het niveau van de kinderen, efficiënt omgaan met de rekentijd en instructietijd, het gebruik van ontwikkelingsmaterialen, spelenderwijs goed leren rekenen in groep 1-2-3, het creëren van een soepele overgang naar groep 3. Het opleiden tot rekenspecialist met behulp van een hybride traject (online & offline lessen) met de e-module.

Onderzoek en begeleiding

Onderzoek naar ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie, handelingsgericht rekenonderzoek, begeleiding van de rekenzwakke leerling.

Kies een rekenmethode die bij jouw school past

Wij adviseren teams bij het keuzeproces, waarbij ons onafhankelijke advies en eigenaarschap van het team het vertrekpunt is. Wij hebben kennis van de verschillende methodes en veel ervaring in de vertaling maken naar de praktijk. Op zoek naar de rekenmethode die past bij jullie school of iemand die kan ondersteunen bij de implementatie van een van de methodes? Wij helpen je graag verder.

Aan de slag met het rekenonderwijs op jouw school?

Neem voor rekenen in groep 1-2-3 contact op met Lia en voor rekenen in groep 4 t/m 8 en het voortgezet onderwijs met Judith.