Workshop faalangst en examenvrees voor professionals in het voortgezet onderwijs

Dienst

Heeft een leerling op de dag van een belangrijk proefwerk vaak hoofdpijn en buikpijn? Scoort een leerling cijfers die lager zijn dan je als mentor verwacht? Wat kun je als docent doen om faalangst en/of examenvrees te voorkomen of tot een minimum te beperken?

Spanning voor examens of toetsen kan heel gezond zijn. Wanneer deze spanning te groot wordt kan het leiden tot stress, psychosomatische klachten, onderpresteren of langer bezig zijn met huiswerk dan nodig.

De workshop (2 avondbijeenkomsten van 2,5 uur)

Wij bieden een workshop aan waarin je in twee bijeenkomsten inzicht krijgt in een goed en positief klassenklimaat, waarin leerlingen zich veilig voelen, ook als het een keer minder gaat. Daarnaast krijg je handvatten om signalen van faalangst te herkennen en de leerling te begeleiden in het hanteerbaar houden van de faalangst.

Doelen

  • Als docent doe je kennis en vaardigheden op om een positief en veilig klassenklimaat te creëren, waarbij jouw groep goed wordt voorbereid en toegerust in het omgaan met toets- en examensituaties (preventief op groepsniveau)
  • Als docent leer je om signalen van faalangst bij een leerling te herkennen; daarnaast krijg je handvatten om leerlingen te begeleiden in het omgaan met faalangst (preventief op individueel niveau)

Bijeenkomst 1

  • Kennis over faalangst, kennis over aspecten van een veilig klassenklimaat
  • Klas in kaart brengen
  • Wat ga ik zelf doen? Hoe vertaal ik het aanbod? Hoe ga ik aan de slag?
  • Huiswerkopdracht

Bijeenkomst 2

  • Bespreken huiswerkopdracht
  • Concretiseren op groeps- en individueel niveau (helpende gedachten, oefenen met een gesprek, ideeën uitwerken/uitwisselen)

De workshop wordt gegeven door Miriam van Heur, beide zijn actief werkzaam in het vo o.a. op het gebied van angst.

Wil je meer weten?

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Neem voor een offerte op maat contact op met Miriam van Heur, zij bespreken graag met jou de mogelijkheden.