Training 21e eeuwse vaardigheden

Dienst

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen met technologie als katalysator. Wat hebben leerlingen van nu straks nodig om hun plek te kunnen vinden en veroveren, als burger, als werkende en als mens? Die vraag staat centraal in de training over 21e eeuwse vaardigheden.

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen met technologie als katalysator. Nu de veranderingen eerder exponentieel dan lineair lijken te verlopen, wordt de vraag steeds pregnanter: hoe bereiden we kinderen van nu voor op de onzekere wereld van morgen? Wat hebben ze straks nodig om hun plek te kunnen vinden en veroveren, als burger, als werkende en als mens? Wat betekent dit alles voor het onderwijs? Zijn de 21e eeuwse vaardigheden hét antwoord? En zo ja, hoe zie je dat dan terug in een schooldag op het basis- en voortgezet onderwijs?

Aan het einde van deze training hebben de deelnemers:

  • inzicht in de context - de snel veranderende wereld - van de 21e eeuwse vaardigheden (ook wel: 21st century skills);
  • (nader) kennis gemaakt met het model van Kennisnet / SLO en andere inspiratiebronnen, zoals #onderwijs2032 en het werk van de Nationale Denktank;
  • concrete ideeën over hoe je deze vaardigheden kunt ontwikkelen bij leerlingen, niet als aparte vakinhouden, maar als integrale onderdelen van het curriculum.

Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk van andere scholen (hoe maken zij de vertaalslag naar het curriculum?) en een set ontwerpprincipes voor 21e eeuwse vaardigheden-proof leeractiviteiten gaan deelnemers aan de slag met het maken van de vertaalslag naar hun eigen onderwijs.

Onze bijeenkomsten worden gekenmerkt door een hoge (inter)activiteit, veel goede voorbeelden, een ‘practice what you preach’-aanpak en veel leren door doen. Het programma is flexibel aan te passen aan de wensen en leervragen van de deelnemers.