Boeiend gedrag, kom maar op!

Dienst

Als professional in de voorschoolse en vroegschoolse educatie heb je ze vast wel eens in je groep gehad: hele drukke kinderen, kinderen die snel boos zijn en grensoverschrijdend gedrag laten zien. Of kinderen die juist heel stil zijn en zich terugtrekken. Dat noemen wij boeiend gedrag. Hoe kun je er mee omgaan en wanneer is dit gedrag niet meer leeftijdsadequaat?

Stimuleer de ontwikkeling: bekijk boeiend gedrag van de positieve kant

Door te kijken naar wat er goed gaat en wat de kracht van het boeiende gedrag is, zie je kansen om de ontwikkeling te blijven stimuleren en kunnen deze kinderen je enorm  verrassen.

Ons aanbod voor het omgaan met boeiend gedrag

Voor jou als voorschoolse en vroegschoolse professional hebben we op basis van het boeiende gedrag van kinderen modules ontwikkeld over:

  • ADHD
  • Autisme
  • DCD (stoornis in de coördinatie van beweging)
  • Hechtingsproblematiek
  • TOS (taalontwikkelingsstoornis)

Aan de hand van een verkennend gesprek, stellen we vast welke modules voor jouw team nodig zijn om met het boeiend gedrag in jouw groep om te gaan.

Na afloop van de bijeenkomsten:

  • Kun je een overweging maken of het ‘boeiende’ gedrag binnen een ontwikkeling past of dat er sprake is van een exces.
  • Heb je basiskennis over de betreffende problematiek.
  • Ben je in staat naast de beperkingen van ‘boeiend’ gedrag ook nog kansen voor deze kinderen op het kinderdagverblijf of de basisschool te zien.
  • Heb je handvaten om met deze kinderen aan de slag te gaan.

Waarom kunnen wij je helpen met het omgaan met boeiend gedrag?

De adviseurs van BCO Onderwijsadvies hebben ruime ervaring om vanuit het pedagogisch optimisme te kijken naar compensaties bij het boeiende gedrag en deze in te zetten bij de ontwikkeling van het kind. In plaats van zorgdenken, begeleiden wij de professionals bij het denken in kansen!

Wil je meer informatie, neem contact op met Nanneke Hulstijn-Hendrikse via nannekehulstijn@bco-onderwijsadvies.nl of 06 442 381 67 voor een kennismakingsgesprek.