Beleid en visie voor de aanpak van meer- en hoogbegaafdheid op school

Dienst

Wil je als school of stichting een praktisch beleidsplan voor de aanpak van (hoog)begaafde leerlingen ontwikkelen dat draagvlak heeft? Wij maken in samenspraak een bruikbaar document dat past binnen het schoolplan en dat een cyclisch karakter heeft. Een koppeling aan de talentnetwerken in de regio kan verrijkend werken.

Van (hoog)begaafde leerlingen wordt gedacht dat ze in hun schoolcarrière weinig problemen zullen ondervinden. Dat geldt echter maar voor een deel van deze leerlingen. Omdat ze vaak te weinig op hun eigen niveau worden aangesproken en dus te weinig uitdaging krijgen, lopen ze het risico om gedemotiveerd te raken. Om dit te ondervangen is er visie en beleid nodig.

Onderdelen van het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid

• de visie van de school of stichting
• talentontwikkeling binnen de school
• specifieke kenmerken van meer- en hoogbegaafde kinderen
• de aanpak rond signalering en diagnostiek
• de rol van de ouders
• het gebruikte lesmodel voor begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen
• vervroegde doorstroming en versnelling
• de mogelijke opzet van een plusklas
• de actoren, taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
• de scholing van betrokkenen
• de inzet van middelen
• cyclisch werken

Onze werkwijze

Het samenstellen van het beleidsplan is een maatwerktraject dat we in overleg met een kleine stuurgroep van school of stichting vormgeven. Deze stuurgroep bewaakt de voortgang en zorgt voor de interne communicatie en het draagvlak.
Als onderlegger gebruiken we de Digitale checklist (Hoog)begaafdenwijzer van het landelijk informatiepunt (hoog)begaafdheid van SLO.
Verder bekijken we landelijke ontwikkelingen op het gebied van talent en excellentie op relevantie voor de school of stichting.

Meer weten?

Om het draagvlak vanaf het begin te vergroten kun je dit traject met een uitgebreid scholingsprogramma voor interne begeleiders en leerkrachten combineren. Ook het verzorgen van ouderavonden kan in deze opzet worden meegenomen. Neem voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden contact op met Rob van den Broek via robvandenbroek@bco-onderwijsadvies.nl of 06-53378933.

Kenmerken

  • Maatwerktraject
  • Kan gekoppeld worden aan een implementatietraject