Begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de les

Dienst

Hoe spreken we excellente leerlingen nóg beter aan op hun talenten/kwaliteiten en onderwijsbehoefte zodat ze niet gaan onderpresteren? En hoe kan ik dat in mijn lessen organiseren?

Meer- en hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben vaak een plaats binnen een plusgroep, talentgroep of DaVincigroep. Met hun leerhonger wordt al rekening gehouden. Door middel van compacten en verrijken wordt er specifieke leerstof voor hen geselecteerd.
Hoogbegaafde leerlingen hebben echter ook binnen de reguliere les behoefte aan reflectie op hun eigen leren, kennis van leerstrategieën en feedback op hun omgang met medeleerlingen. De persoonlijkheidskenmerken en onderwijsbehoeften zijn daarvoor de belangrijkste aanknopings-
punten.
Dit stelt hoge eisen aan de procesvaardigheden van leraren.

Deze verdiepingsmodule is bedoeld voor leraren die met hoogbegaafde leerlingen nog een extra stap willen zetten:

 • Hoe help ik ze doelen te stellen en deze doelen ook te halen?
 • Hoe stel ik vragen op een hoger denkniveau?
 • Hoe vertaal ik dit in een plan van aanpak, dat ingebed is in het directe instructiemodel?

Onderwerpen die aan bod komen

 • Struikelblokken van hoogbegaafde leerlingen
 • Misdiagnose hoogbegaafdheid
 • Executieve vaardigheden van meer- en hoogbegaafde kinderen
 • Formuleren van leervragen en focus aanbrengen
 • Leren leren en reflecteren
 • Plan van aanpak binnen de eigen context

Kenmerken

 • Teamscholing voor twee bijeenkomsten
 • Maatwerktraject.