Aanbod › Cursus

Scholing VVE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Maastricht

Voorjaar 2019 Amerikalaan 70E in Maastricht € 525,- p.p.

Zoek je scholing waarmee je VVE-bekwaam bent?
Een scholing die aansluit bij VVE-programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier?
Dan is de scholing VVE-bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE-inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

€ 525,- p.p.

Doelen VVE-bekwaam voor VVE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

De scholing VVE-bekwaam biedt

 • zeven bijeenkomsten van drie uur over o.a. spel, taal, sensomotoriek, vve beleid, rekenen en ouderbetrokkenheid
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VVE-bekwaamheid

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jo van Gelder of schrijf in via het inschrijfformulier.

Ervaring uit de praktijk - Kindercentrum Huize Zeldenrust Horst

Bij kindercentrum Huize Zeldenrust is het inderdaad zelden rustig. Spelend leren en ontdekken staat centraal. Nadat 8 pedagogisch medewerkers de opleiding VVE-bekwaam afrondden, is verdieping aangebracht in het verzorgen van een samenhangend en uitdagend aanbod.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van januari 2018

 

Kenmerken

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Primair onderwijs
 • Jonge kind
 • Werken met kinderen in de groep
 • Werken met individuele kinderen

Inschrijven